Πέμπτη, 04 Φεβρουαρίου 2021

Η διασταύρωση ανάμεσα στον Ανταγωνισμό και τη Ρυθμιστική Πολιτική: Προοπτικές μεταρρύθμισης

Διεθνές Ψηφιακό Συνέδριο με θέμα "Η διασταύρωση ανάμεσα στον Ανταγωνισμό και τη Ρυθμιστική Πολιτική: Προοπτικές μεταρρύθμισης" που διοργανώθηκε την Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2021 από την Επιτροπή Ανταγωνισμού σε συνεργασία με το Competition Law, Economics and Policy Academy της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Το συνέδριο χαιρέτισαν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Παναγιώτης Πικραμμένος και ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Παναγιώτης Πικραμμένος  επεσήμανε ότι οι κανόνες του ανταγωνισμού αποτελούν αυτονόητο κοινό παρονομαστή και σημείο διασταύρωσης για τους εμπλεκόμενους φορείς στη ρύθμιση και εποπτεία λειτουργίας των αγορών και εντόπισε τα προβλήματα κυρίως στον διαχρονικό πολλαπλασιασμό των ρυθμιστικών αρχών με διαφορετικές δομές και κανόνες λειτουργίας, καθώς και την ανομοιόμορφη κατανομή της αρμοδιότητας μεταξύ των τομεακών ρυθμιστών και της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη μεταρρυθμίσεων που θα διευκρινίσουν και θα εξορθολογίσουν το τοπίο τονίζοντας τη σημασία του να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών.  

Από την πλευρά του ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης πρωτοστατεί στη δημιουργία των απαραίτητων συνεργιών για τη δημιουργία ενός κρατικού οικοσυστήματος προστασίας του ανταγωνισμού, τόσο στο επίπεδο της ρύθμισης όσο και στην εφαρμογή του δικαίου του ανταγωνισμού, στο οποίο η Επιτροπή Ανταγωνισμού, σε συνεργασία με τις υπόλοιπες τομεακές ανεξάρτητες αρχές θα έχει έναν σημαντικό συντονιστικό ρόλο, με στόχο την καλύτερη προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών και των επιχειρήσεων.

Το συνέδριο διαρθρώθηκε σε τέσσερις θεματικές ενότητες που εξετάστηκαν από τέσσερις ομάδες συζήτησης (πάνελ). 

Στο πρώτο πάνελ με θέμα «Η βέλτιστη αλληλεπίδραση μεταξύ της ex ante ρυθμιστικής πολιτικής και της εφαρμογής του δικαίου ανταγωνισμού στον τομέα υπηρεσιών κοινής ωφέλειας από δικαιοπολιτική σκοπιά» και συντονιστή τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού Ιωάννη Λιανό, ο τέως Πρωθυπουργός της Ιταλίας και πρώην Επίτροπος για τον Ανταγωνισμό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Mario Monti υπογράμμισε ότι οι Επιτροπές Ανταγωνισμού και όχι οι τομεακοί ρυθμιστές πρέπει να έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα για την εφαρμογή εκ των υστέρων σε όλους τους τομείς της εθνικής οικονομίας με βάση τις βέλτιστες Ευρωπαϊκές πρακτικές και συνέστησε τη μεταρρύθμιση της Ελληνικής έννομης τάξης, για να δοθούν οι αρμοδιότητες αυτές αποκλειστικά στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, με τις τομεακές ρυθμιστικές αρχές να έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα μόνο στη ρύθμιση εκ των προτέρων με σκοπό την επίτευξη  θετικών αποτελεσμάτων στη στρατηγική εξωστρέφειας και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας, ειδικά στη ψηφιακή εποχή. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού του ΟΟΣΑ Frederic Jenny, προχώρησε σε μία συγκριτική ανάλυση της κατάστασης όσον αφορά την κατανομή των αρμοδιοτήτων στις χώρες του ΟΟΣΑ και ανέδειξε την ιδιαιτερότητα της Ελληνικής έννομης τάξης, αναφέροντας ότι μόνο στην Ελλάδα και στο Μεξικό (από τις χώρες του ΟΟΣΑ) οι αρμοδιότητες για την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού στον τομέα των τηλεπικοινωνιών δεν έχουν δοθεί στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, ενώ πρότεινε τη δημιουργία ενός δικτύου ρυθμιστικής συνεργασίας και ανταγωνισμού. Ο Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας του Ηνωμένου Βασιλείου Martin Cave, ανέλυσε τον τρόπο υλοποίησης αυτής της συνεργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, και εξέφρασε τη γνώμη ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν πρέπει να αποκλείεται από οποιοδήποτε τομέα της οικονομίας, αλλά τουλάχιστον να έχει συντρέχουσες αρμοδιότητες. Ο Πρόεδρος της Βελγικής Επιτροπής Ανταγωνισμού Jacques Steenbergen και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Ανταγωνισμού της Λιθουανίας Sarunas Keserauskas είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις θέσεις τους σχετικά με τη βέλτιστη αλληλεπίδραση μεταξύ της ex ante ρυθμιστικής πολιτικής και της εφαρμογής του δικαίου ανταγωνισμού στον τομέα υπηρεσιών κοινής ωφέλειας από δικαιοπολιτική σκοπιά, επισημαίνοντας τη σημασία της σωστής κατανομής αρμοδιοτήτων ώστε να αποφεύγονται τα προβλήματα και οι συγκρούσεις μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών, και τονίζοντας πόσο σημαντικό είναι η Επιτροπή Ανταγωνισμού να έχει αρμοδιότητα εφαρμογής των κανόνων ανταγωνισμού σε όλους τους τομείς της οικονομίας.  

Στο δεύτερο πάνελ με θέμα "Προς ένα εθνικό δίκτυο ανταγωνισμού και ρυθμιστικών αρχών" και συντονιστή τον  Ασημάκη Κομνηνό, πρώην Μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού και νυν εταίρο βελγικής δικηγορικής εταιρίας, οι Πρόεδροι των Ρυθμιστικών Αρχών,  Ιάσων Αγγελόπουλος (Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων), Αθανάσιος  Δαγούμας (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας), Κωνσταντίνος Μασσέλος (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων), Ιωάννα Τσιαπαρίκου (Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων) και Χρήστος Τσίτουρας (Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας) και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού (Ιωάννης Λιανός) τοποθετήθηκαν κατά συντριπτική πλειοψηφία θετικά στην πρόταση της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής να θεσπιστεί ένα δίκτυο ρυθμιστικής πολιτικής και ανταγωνισμού και ανέπτυξαν τους κοινούς προβληματισμούς τους για την ανάγκη ενίσχυσης της ανεξαρτησίας και οικονομικής αυτοτέλειας των αρχών και τη δυνατότητά τους να προσελκύουν εξειδικευμένο προσωπικό.

Στο τρίτο πάνελ με θέμα "Η βέλτιστη αλληλεπίδραση μεταξύ της ex ante ρυθμιστικής πολιτικής και της εφαρμογής του δικαίου ανταγωνισμού από οικονομική σκοπιά: δείκτες επιδόσεων" και συντονιστή τον Γιάννη Κόκκορη, Καθηγητή στο Queen Μary University of London συμμετείχαν ο Καθηγητής στο Stern School of Business, NYU Νικόλαος Οικονομίδης, ο Αν. Καθηγητής Οικονομικών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Χρήστος Γκενάκος, η Πρόεδρος της Ισραηλινής Αρχής Ανταγωνισμού Michal Halperin, o Καθηγητής στο Imperial College Business School Tommaso Valletti (πρώην Επικεφαλής Οικονομολόγος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού) και ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ και Καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Νίκος Βέττας. Όλοι οι συμμετέχοντες ανέφεραν την ιδιαίτερη σημασία μίας σωστής κατανομής αρμοδιοτήτων μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών και της Επιτροπής Ανταγωνισμού, δίνοντας έμφαση στις βέλτιστες Ευρωπαϊκές και διεθνείς πρακτικές, οι οποίες στην συντριπτική τους πλειοψηφία, δίνουν τις αρμοδιότητες εφαρμογής του δικαίου ανταγωνισμού στον τομέα τηλεπικοινωνιών, όπως και σε κάθε άλλο οικονομικό τομέα, στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. 

Το τέταρτο πάνελ με θέμα "Από τη διαχείριση του ρυθμιστικού γόρδιου δεσμού προς την ανάπτυξη ρυθμιστικών συνεργειών;  Ο εξορθολογισμός του ελληνικού ρυθμιστικού τοπίου", συντόνισε ο Δημοσιογράφος Τάσος Τέλλογλου. Ομιλητές ήταν ο καθηγητής της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και πρώην Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Ευάγγελος Βενιζέλος, ο πρώην Υπουργός Στέφανος Μάνος, ο Καθηγητής της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ Γεώργιος Δελλής, ο Managing Senior Partner της Δικηγορικής Εταιρίας Δρυλλεράκης και Συνεργάτες Ιωάννης Δρυλλεράκης, ο Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Μιχάλης Μαρίνος και ο Καθηγητής της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ Σπυρίδων Βλαχόπουλος. Οι ομιλητές συμφώνησαν στην ανάγκη μεταρρύθμισης, με την εκλογίκευση της κατανομής αρμοδιοτήτων,  του νομικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία γενικότερα όλων των ανεξαρτήτων αρχών, οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα στελέχωσης και τόνισαν την ανάγκη μεγαλύτερης θεσμικής συνεργασία μεταξύ τους, μέσω της θέσπισης δικτύου συνεργασίας, όπως αυτό που προτάθηκε από τη νομοπαρασκευαστική επιτροπή για την τροποποίηση του Ν 3959/2011.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού Ιωάννης Λιανός, έκλεισε την ημερίδα αναφέροντας ότι όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν στην άμεση ανάγκη μεταρρυθμίσεων, ειδικά στο θέμα της κατανομής αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, αλλά και στη συνεργασία και ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των αρχών ώστε να δημιουργηθεί ένα οικοσύστημα συνεργασίας μεταξύ τους. Συνέχισε τονίζοντας την ανάγκη οργάνωσης ενός δικτύου συνεργασίας μεταξύ των αρχών και όχι τη δημιουργία μίας νέα αρχής για τη διευθέτηση ζητημάτων σύγκρουσης αρμοδιοτήτωνκαθώς αυτό δεν θα είναι οικονομικά αποτελεσματικό, θα μεταθέσει την επίλυση των προβλημάτων στο μέλλον, θα αυξήσει τη γραφειοκρατία και το κόστος στους φορολογούμενους και θα επηρεάσει αρνητικά τη νομική ασφάλεια για τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα λόγω των τεχνολογικών αλλαγών, ενώ επεσήμανε ότι θα πρέπει να καθίσταται σαφές σε ποια αρχή θα μπορούν να αποταθούν οι πολίτες για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρο το βίντεο του συνεδρίου εδώ.

Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2023 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!