Θέμα: Προκήρυξη πλήρωσης δεκατεσσάρων (14) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην «Επιτροπή Ανταγωνισμού» (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Αριθμός 4Ε/2020).

Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2016

Προκήρυξη θέσεων ΙΔΑΧ

Θέμα: Προκήρυξη 3Ε/2016 (ΦΕΚ11/21.11.2016 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση έντεκα (11) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Επιτροπή Ανταγωνισμού με σύμβαση εργασίας ΙΔΑΧ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 2190/1994 ως ισχύει.

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2021 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.