Τρίτη, 08 Νοεμβρίου 2016

Ολοκλήρωση συνεργασίας του Ο.Ο.ΣΑ με την Επιτροπή Ανταγωνισμού

Ολοκλήρωση του 3ου έργου συνεργασίας του Ο.Ο.ΣΑ με την Επιτροπή Ανταγωνισμού περί αξιολόγησης των συνθηκών ανταγωνισμού για τον εντοπισμό πιθανών ρυθμιστικών εμποδίων σε συγκεκριμένους τομείς της ελληνικής οικονομίας

Ολοκληρώθηκε το 3ο έργο συνεργασίας του Ο.Ο.Σ.Α. με την Επιτροπή Ανταγωνισμού περί αξιολόγησης των συνθηκών ανταγωνισμού, με αντικείμενο τον εντοπισμό και την άρση κανονιστικών εμποδίων σε πέντε τομείς της ελληνικής οικονομίας: ηλεκτρονικό εμπόριο, κατασκευαστικό τομέα, μέσα μαζικής ενημέρωσης, χονδρικό εμπόριο και επιλεγμένους κλάδους της μεταποίησης (χημικά προϊόντα και φάρμακα).

Το έργο αποσκοπεί στον εντοπισμό ρυθμιστικών εμποδίων, περιλαμβανομένων διατάξεων που εμποδίζουν την είσοδο νέων παικτών στην αγορά, διατάξεων που περιορίζουν την δυνατότητα μίας επιχείρησης να λειτουργήσει ανταγωνιστικά, διατάξεων που αντιμετωπίζουν ανταγωνιστές με διαφορετικά κριτήρια, διατάξεων που διευκολύνουν τον συντονισμό των ανταγωνιστών μεταξύ τους ή που περιορίζουν την ευελιξία των καταναλωτών στο να αλλάζουν προμηθευτές.

Με γνώμονα τη μεθοδολογία εργαλειοθήκης αξιολόγησης ρυθμίσεων υπό το πρίσμα του ανταγωνισμού (competition assessment toolkit) η ομάδα εμπειρογνωμόνων του Ο.Ο.Σ.Α και της Επιτροπής Ανταγωνισμού χαρτογράφησε και κατηγοριοποίησε, ανά τομέα, συνολικά 1.288 νομοθετήματα, εντόπισε συνολικά 577 δυνητικούς περιορισμούς στον ανταγωνισμό και έκανε 356 συστάσεις για την άρση τους.

Κατά την εκτίμηση της ομάδας εμπειρογνωμόνων, η πλήρης εφαρμογή των συστάσεων αναμένεται να έχει θετικά μακροπρόθεσμα αποτελέσματα για την απασχόληση, την παραγωγικότητα και την ανάπτυξη, τα οποία εκτιμώνται σε περίπου 414 εκ. ευρώ, ενώ ο εξορθολογισμός της νομοθεσίας στους τομείς που εξετάστηκαν θα επηρεάσει θετικά την ικανότητα των επιχειρήσεων να ανταγωνιστούν μακροπρόθεσμα.

Τα κύρια σημεία της έκθεσης αξιολόγησης συνθηκών ανταγωνισμού 2016 (3ο έργο) έχουν δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Ο.Ο.Σ.Α. http://www.oecd.org/daf/competition/Highlights-Greek-Competition-AssessmentReview-2016-GRE.pdf

Το πλήρες κείμενο της έκθεσης βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Ο.Ο.Σ.Α. (μόνο στην αγγλική γλώσσα) http://www.oecd.org/daf/competition/OECD-CompetitionAssessment-Review-Greece-Preliminary-version-2016.pdf

Μοιραστείτε το / Share it

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2022 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!