Δευτέρα, 27 Δεκεμβρίου 2021

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΕΑ ΛΟΓΩ ΕΠΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Θέμα: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΕΠΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού γνωστοποιεί ότι, σε συνέχεια της από 27/7/2021 ανάρτησης στην ιστοσελίδα της www.epant.gr Πίνακα Κατάταξης Υποψηφίων στο πλαίσιο της  Προκήρυξης (ΑΔΑ:ΩΖ5ΖΙΜΞ-Σ4Μ) για την πλήρωση μίας (1) θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 21 και 21β, το οποίο προστέθηκε στο ν. 3959/2011 με το άρθρο 71 του ν. 4795/2021, όπως ισχύουν, και κατόπιν της από 3/12/2021 συνεδρίασης του Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης της Επιτροπής Ανταγωνισμού καταρτίσθηκε νέος  Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων για τη θέση Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Επιτροπής Ανταγωνισμού (Οργανισμός Επιτροπής Ανταγωνισμού 719/2.10.2020 Κοινή Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού), με την επισήμανση της μη αλλαγής κατάταξης των υποψηφίων, σύμφωνα με το από 10/12/2021 Πρακτικό του Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένου Γενικής Διέυθυνσης της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Μοιραστείτε το / Share it

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2022 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!