Νοέμβριος 2021

Δημόσια τηλε-διαβούλευση στην Ανακύκλωση και την Διαχείριση Αποβλήτων Λιμένων

Πολυμέσα

 

Α' δημόσια τηλε-διαβούλευση κλαδικής έρευνας στην Ανακύκλωση και την Διαχείριση Αποβλήτων Λιμένων

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

00:01:48 - ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΝΟΣ, Πρόεδρος Ε.Α., Χαιρετισμός
00:17:30ΑΝΤΩΝΙΑ ΝΙΚΟΛΗ, Προϊσταμένη Β΄ Διεύθυνσης Προϊόντων και Υπηρεσιών Υγείας και Λοιπών Υπηρεσιών, Σκοπός και Προγραμματισμός της Κλαδικής

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ -ΜΕΡΟΣ Α
00:21:10ΒΑΪΑ ΣΥΚΙΩΤΗ, Προϊσταμένη Β’ Τμήματος Νομικής Τεκμηρίωσης, Συντονισμός
00:24:37ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΤΣΙΟΥ, Νομικός σύμβουλος του κου Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, «Το θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης αποβλήτων πλοίων στους λιμένες σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία»
00:32:40ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΑΚΗΣ, Νομικός σύμβουλος του κου Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, «Το θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης αποβλήτων πλοίων στους λιμένες σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία»
00:40:35ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΩΝΗΣ, Διευθύνων Σύμβουλος Οργανισμού Λιμένος Πατρών Α.Ε., Γενικός Γραμματέας Ένωσης Λιμένων Ελλάδος,
00:49:00ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΑΤΡΙΔΗΣ, Εκτελεστικός Διευθυντής Ένωσης Λιμένων Ελλάδος «Διαχείριση Αποβλήτων Λιμένων»
01:00:00ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ, Πρόεδρος, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ναυπηγικής Βιομηχανίας («ΣΕΝΑΒΙ»), ΡΟΥΣΕΤΟΣ ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ, Tεχνικός Σύμβουλος Ναυπηγοεπισκευής, «ΣΕΝΑΒΙ», «Μονοπώλια και ελεύθερος ανταγωνισμός στα απόβλητα ναυτιλίας και επισκευής πλοίων»
01:15:15ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΚΕΛΛΗΣ, Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας, «Στερεά Απόβλητα -Ανακύκλωση»
01:26:15 – ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΥ / ΔΙΑΛΟΓΟΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ -ΜΕΡΟΣ Β
01:40:42ΑΝΤΩΝΙΑ ΝΙΚΟΛΗ, Προϊσταμένη Β΄ Διεύθυνσης Προϊόντων και Υπηρεσιών Υγείας και Λοιπών Υπηρεσιών, Συντονισμός
01:41:24ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΙΝΑΡΑΚΗ, Αντιπρόεδρος V GROUP ENVIRONMENTAL (ANTIPOLLUTION ANE) «Η διαχείριση στερεών αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου των πλοίων»
01:57:02ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΖΙΟΤΖΙΟΥ, Νομικός Σύμβουλος της εταιρείας NORTH AEGEAN SLOPS «Νομικό πλαίσιο ανάθεσης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων στα λιμάνια»
02:15:13ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΑΘΡΕΛΛΟΣ, Επιστημονικός Σύμβουλος της εταιρείας Τεχνικής Προστασίας και Περιβάλλοντος «Υπηρεσίες συλλογής αποβλήτων πλοίων στους Ελληνικούς Λιμένες και Κανονισμός (ΕΕ) 352/2017»
02:41:00ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΕΠΠΑ, Διευθύντρια Έρευνας & Ανάπτυξης (HELLENIC ENVIRONMENTAL CENTER) «Περιβαλλοντικές Υποδομές Λιμένα»

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΡΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΑΝ ΜΕΡΟΣ 1ο
02:57:15ΣΥΛΒΙΑ ΚΑΜΠΑΛΟΥΡΗ, Επίκουρη Εισηγήτρια Επιτροπής Ανταγωνισμού, Συντονισμός
02:58:40 - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΙΩΤΑΚΗΣ, Διευθύνων Σύμβουλος του Εθνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης («ΕΟΑΝ»), «Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης»
03:07:10ΕΛΕΝΗ ΜΠΕΛΣΗ, Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης («ΣΕΠΑΝ») «Ανταγωνιστικότητα στον κλάδο ανακύκλωσης & ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων - Η εμπειρία του ΣΕΠΑΝ»
03:18:48ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΖΗΣ, Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης («HERRCO»), «Τα Συστήματα Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού και η Ανακύκλωση Συσκευασιών στην Ελλάδα»
03:35:30ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων («ΕΝΔΙΑΛΕ»), «Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων»
03:54:27ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΑΣ, Γενικός Διευθυντής της εταιρείας Οικολογικής διαχείρισης ελάστικών («ECOELASTICA»), «Λειτουργία του ΣΣΕΔ Ecoelastika»

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΡΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΑΝ ΜΕΡΟΣ 2ο
04:20:24ΑΡΗΤΗ ΤΣΟΥΚΑΛΑ, Εμπειρογνώμων Επιτροπής Ανταγωνισμού, Συντονισμός
04:20:30ΔΙΟΝΥΣΗ ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΑΣ, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Ολοκληρωμένη Συλλογική Εναλλακτική Διαχείριση Συσσωρευτών Πανελλαδικής Εμβέλειας, Combatt ΑΕ, «Διαχείριση των Αποβλήτων Συσσωρευτών Οχημάτων και Βιομηχανίας (ΑΣΟΒ) στην Ελλάδα. Υφιστάμενη κατάσταση, προβλήματα και προτάσεις επίλυσης»
04:39:41ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΒΟΝΑΖΟΥΝΤΑΣ, Γενικός Διευθυντής της εταιρείας Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων («ΕΔΟΕ»), «Ο Ανταγωνισμός στον κλάδο της διαχείρισης οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ)»
04:52:46ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΖΑΚΗΣ, Εμπειρογνώμων Επιτροπής Ανταγωνισμού, Συντονισμός
04:52:50ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΒΡΑΝΤΙΝΗΣ, Νομικός Σύμβουλος της Ανακύκλωσης Συσκευών ΑΕ, ΧΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Διευθυντής Επιχειρησιακής Λειτουργίας της Ανακύκλωσης Συσκευών ΑΕ «H διαχείριση των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και ο ρόλος της Ανακύκλωση Συσκευών Μον. ΑΕ ως ΣΣΕΔ»
05:14:37ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ανακύκλωσης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών Κατεδαφίσεων Κεντρικής Μακεδονίας Α.Ε («ΑΝΑΚΕΜ»), «Ο υγιής ανταγωνισμός ως μέσο ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας της εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών κατασκευών Κατεδαφίσεων στην Ελλάδα – Προκλήσεις & Προοπτικές»
05:38:06ΑΝΤΩΝΙΑ ΝΙΚΟΛΗ, Προϊσταμένη Β΄ Διεύθυνσης Προϊόντων και Υπηρεσιών Υγείας και Λοιπών Υπηρεσιών, Κλείσιμο Διαβούλευσης

Βίνεο, γραφικά, τηλεσκηνοθεσία και Live Broadcasting:
Κώστας Γκουρλουμένος

Μια εσωτερική παραγωγή του Τμήματος Ψηφιακής Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

Επιτροπή Ανταγωνισμού
©2021 - All rights reserved

Μοιραστείτε το / Share it
 

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!