Δευτέρα, 09 Δεκεμβρίου 2019

Ενημερωτικό Δελτίο - Τεύχος 1

ΘΕΜΑ: Έκδοση απόφασης επί της αυτεπάγγελτης λήψης ασφαλιστικών μέτρων κατά το άρθρο 25 παράγραφος 5 του ν.3959/2011 κατά της εταιρείας Ελμίν Βωξίτες Α.Ε., που δραστηριοποιείται στην αγορά παραγωγής και εμπορίας βωξίτη, σε συνέχεια και του αιτήματος λήψης ασφαλιστικών μέτρων υπ.αριθμ.πρωτ. 7829/20.12.2018 της εταιρίας Μυτιληναίος Ανώνυμη Εταιρία – Όμιλος Επιχειρήσεων καθώς και της υπ’ αριθμ. Πρωτ.6633/ 23.09.2016 καταγγελίας της, κατά των εταιρειών KERNEOS SA και Ελμίν Βωξίτες Α.Ε., για ενδεχόμενη παράβαση του άρθρου 2 του ν.3959/2011 & 102 της ΣΛΕΕ.

Κατηγορία Δελτία Τύπου
Τρίτη, 30 Ιουλίου 2019

Απόφαση 690/2019

Αυτεπάγγελτη λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά το άρθρο 25 παράγραφος 5 ν. 3959/2011 κατά της εταιρίας ΕΛΜΙΝ ΒΩΞΙΤΕΣ Α.Ε, που δραστηριοποιείται στην αγορά παραγωγής και εμπορίας βωξίτη, σε συνέχεια και του αιτήματος λήψης ασφαλιστικών μέτρων υπ’ αριθμ. πρωτ. 7829/20.12.2018 καθώς και της υπ’ αριθμ. 6633/23.9.2016 καταγγελίας της εταιρίας Μυτιληναίος Ανώνυμη Εταιρία - Όμιλος επιχειρήσεων κατά των εταιριών Kerneos SA και ΕΛΜΙΝ ΒΩΞΙΤΕΣ ΑΕ.

Κατηγορία 2019

Θέμα: Εξέταση αυτεπάγγελτης λήψης ασφαλιστικών μέτρων στην αγορά παραγωγής και εμπορίας βωξίτη.

Κατηγορία Δελτία Τύπου
 

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2021 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.