Επιτροπή Ανταγωνισμού

Επιτροπή Ανταγωνισμού (41)

Κανονιστική παρέμβαση στον κλάδο των Κατασκευών

Κανονιστική παρέμβαση στον κλάδο διανομής Τύπου

Παρουσίαση πλατφόρμας HCC Data Analytics & Economic Intelligence

Κυριακή, 13 Δεκεμβρίου 2020

Μάθετε για εμάς

Γράφτηκε από

Όλα όσα αφορούν τον Ανταγωνισμό, την Επιτροπή Ανταγωνισμού και τις αρμοδιότητές της

Τρίτη, 01 Δεκεμβρίου 2020

Εγχειρίδιο Λειτουργικών Διαδικασιών

Γράφτηκε από

Το Εγχειρίδιο Λειτουργικών Διαδικασιών της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2020

Διαδικασία Διευθέτησης

Γράφτηκε από

Διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών σε οριζόντιες καρτελικές συμπράξεις

τηλε-Διαβούλευση στις Χρηματοοικονομικές Τεχνολογίες - Fintech

Competition Law & Sustainability

Σε μια περίοδο που το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής λαμβάνει μεγάλες διαστάσεις, καθίσταται πλέον επιτακτική η ανάγκη επιτάχυνσης της μετάλλαξης της Ελληνικής οικονομίας, μέσω της υιοθέτησης φιλικών προς το περιβάλλον δράσεων προς όφελος των καταναλωτών και των πολιτών, αλλά και ως μέσο απόκτησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τις επιχειρήσεις. Στόχος είναι η προσαρμογή του ελληνικού επιχειρείν στο πλαίσιο μιας ευημερούσας πράσινης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομίας με την υιοθέτηση πράσινων και τεχνολογικά προηγμένων λύσεων. Άλλωστε, η προστασία του περιβάλλοντος στην Ελλάδα είναι συνταγματική υποχρέωση του Κράτους όπως ορίζεται και στο άρθρο 24 του Ελληνικού Συντάγματος.

Παρασκευή, 22 Μαϊος 2020

Υπολογισμός Προστίμων

Γράφτηκε από

Κατευθυντήριες γραμμές για τον υπολογισμό των προστίμων που επιβάλλονται δυνάμει του άρθρου 9 του ν. 703/1977, όπως ισχύει.

Σελίδα 1 από 3

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2021 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.