Δευτέρα, 10 Ιουλίου 2017

Δελτίο Τύπου - Λειτουργία των χώρων στάθμευσης του αεροδρομίου «Μακεδονία»

Θέμα: Λειτουργία των χώρων στάθμευσης του αεροδρομίου «Μακεδονία» - Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, μετά από από αίτημα του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕ.Π.ΚΑ.) και αυτεπάγγελτο έλεγχο της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Επιτροπής Ανταγωνισμού, για μη διαπίστωση παράβασης του άρθρου 2 ν. 703/1977 (νυν άρθρου 2 ν. 3959/2011)

Το Τμήμα της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΕΑ), με ομόφωνη απόφασή του, απέρριψε την αναφορά του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕΠΚΑ) σχετικά με τη λειτουργία των χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων του Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» από την εταιρία με την επωνυμία «ΜΠΟΡΙΣ ΜΟΥΖΕΝΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», και διακριτικό τίτλο «Cargo Service & Representations», στην οποία είχε ανατεθεί με σύμβαση η εκμετάλλευση των εν λόγω χώρων στάθμευσης. Ειδικότερα, το Τμήμα της Επιτροπής Ανταγωνισμού δεν διαπίστωσε επιβολή από μέρους της μισθώτριας εταιρίας «Cargo Service & Representations», μη εύλογων χρεώσεων για τη στάθμευση οχημάτων στους τρεις χώρους στάθμευσης του Κ.Α.Θ.Μ. κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 703/1977. Επίσης, δεν διαπίστωσε παράβαση των διατάξεων αυτών ούτε και από μέρους της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (εκμισθώτριας), αναφορικά με τυχόν αντι-ανταγωνιστικές συνέπειες της επίμαχης σύμβασης, και έκρινε ότι δεν συντρέχει λόγος διενέργειας περαιτέρω έρευνας από μέρους της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Συγκεκριμένα, από την ανάλυση των πραγματικών περιστατικών και κυρίως από τη σύγκριση των εσόδων και δαπανών της εταιρίας από τη λειτουργία των χώρων στάθμευσης του Κ.Α.Θ.Μ. δεν στοιχειοθετήθηκε επιβολή μη εύλογων χρεώσεων από μέρους της «Cargo Service & Representations» και, συνεπώς, δεν συνέτρεξε περίπτωση κατάχρησης της δεσπόζουσας θέσης της. Επίσης, δεν προτάθηκαν μέτρα συμπεριφοράς προς την Υ.Π.Α., η οποία δεν θεωρείται ότι συνιστά εν προκειμένω επιχείρηση, ενώ ελήφθη υπόψη ότι ο καθορισμός του μισθώματος δεν ανάγεται στο πεδίο αυτόβουλης δράσης της Υ.Π.Α. Από την εξέταση, δε, των επί μέρους διατάξεων των συμβάσεων για την εκμίσθωση των χώρων στάθμευσης του Κ.Α.Θ.Μ., δεν προέκυψε η ύπαρξη αντιανταγωνιστικών όρων.

Μοιραστείτε το / Share it

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2021 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!