Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2017

Δελτίο Τύπου - Αυτεπάγγελτη έρευνα

Θέμα: Αυτεπάγγελτη έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού για διαπίστωση τυχόν παράβασης των άρθρων 1 του Ν. 3959/2011 (πρώην άρθρου 1 του Ν. 703/1977), ως ισχύει, και 101 ΣΛΕΕ στον κλάδο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων/Έργων

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού θα συνεδριάσει στις 8 Φεβρουαρίου 2018 για να εξετάσει, κατόπιν σχετικής εισήγησης, εάν συντρέχει παράβαση των άρθρων 1 του Ν. 3959/2011 (πρώην άρθρου 1 του Ν. 703/1977), ως ισχύει, και 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής ΣΛΕΕ) στον κλάδο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων/Έργων.

Η έρευνα της ΓΔΑ επικεντρώθηκε στη συμπεριφορά της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων (ΠΟΣΕΗ) και των ακόλουθων περιφερειακών πρωτοβάθμιων Συνδέσμων Εργολάβων / Εργοληπτών / Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων, η πλειονότητα των οποίων αποτελούν μέλη της Ομοσπονδίας: «Ο ΒΑΤΤ» Ν. Αχαΐας, Ν. Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων-Ηπείρου, Ν. Δωδεκανήσου, Ν. Ηρακλείου, Ν. Λασιθίου, Ν. Ρεθύμνου, Ν. Χανίων, Πειραιά, Αττικής, Πάρου, Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Πτυχιούχων Ανωτέρας & Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (ΠΣΕΗΠΑΜΤΕ), καθώς επίσης και στις πρακτικές Αστικών Εταιριών ή Ταμείων Αρωγής που σχετίζονται με ορισμένους από τους ανωτέρω Συνδέσμους, ήτοι: του Ταμείου Αρωγής Αδειούχων Εργολάβων Ηλεκτρικών Έργων Ιωαννίνων-Ηπείρου, και των Αστικών Εταιριών Αδειούχων Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών Ν. Ηρακλείου, Ρεθύμνου, ΠΣΕΗΠΑΜΤΕ.

Όπως επισημαίνεται στο βασικό τμήμα της εισήγησης, από την έρευνα της υπηρεσίας προκύπτουν στοιχεία ότι, επί σειρά ετών, η ΠΟΣΕΗ συντόνιζε τους Συνδέσμους - μέλη της προκειμένου να επιτευχθεί τιμολογιακή εναρμόνιση, ενώ οι Σύνδεσμοι Ηλεκτρολόγων ή τα λοιπά εμπλεκόμενα μέρη, κατά περίπτωση, είχαν προχωρήσει σε καθορισμό, ελάχιστης ή ενιαίας αμοιβής θεώρησης ή / και εκπόνησης μελέτης – σχεδίου ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στο πλαίσιο έκδοσης της Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) για τα μέλη τους - ηλεκτρολόγους, ελάχιστης ή ενιαίας αμοιβής για τη διενέργεια των απαιτούμενων μετρήσεων για την έκδοση ΥΔΕ, για τη διενέργεια ελέγχων και επανελέγχων στο πλαίσιο έκδοσης ΥΔΕ, για την τοποθέτηση υλικών στήριξης, για την έκδοση υπεύθυνων δηλώσεων καλής λειτουργίας εγκαταστάσεων καταστημάτων, για την εκπόνηση σχεδίων τηλεφωνικών εγκαταστάσεων και για λοιπές ηλεκτρολογικές εργασίες μέσω της σύνταξης τιμοκαταλόγων εργασιών / υλικών (καλωδιώσεις, φωτισμοί κ.λπ.), κατά παράβαση του άρθρου 1 ν. 3959/2011 ή / και του άρθρου 101 ΣΛΕΕ.

Τα ευρήματα από την έρευνα της Υπηρεσίας αναφέρονται ενδεικτικά σε καταστατικές διατάξεις ή διατάξεις Κώδικα Δεοντολογίας, ενέργειες και αποφάσεις των οργάνων διοίκησης των εμπλεκομένων μερών, μεταξύ άλλων σε σχέση με την είσπραξη των ελαχίστων ή ενιαίων αμοιβών που είχαν καθορισθεί και την επιστροφή τους στους ηλεκτρολόγους μέλη τους, την τήρηση τιμοκαταλόγων, κ.λπ. κατά περίπτωση. 

Υπενθυμίζεται σχετικά ότι η εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της διαδικασίας και τις απόψεις των μερών.

Μοιραστείτε το / Share it

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2021 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!