Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 2017

Δελτίο Τύπου - Αυτεπάγγελτη λήψη ασφαλιστικών μέτρων

Θέμα: Αυτεπάγγελτη λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά το άρθρο 25 παράγραφος 5 ν. 3959/2011 στο πλαίσιο της αυτεπάγγελτης έρευνας στην αγορά πατάτας και γαλακτοκομικών προϊόντων για πιθανή παράβαση του άρθρου 1 του ν. 3959/2011. Ανάληψη δεσμεύσεων κατ’ άρθρο 25 παράγραφος 6 ν. 3959/2011.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού με ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας που λήφθηκε κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, λόγω κατεπείγοντος, αποδέχτηκε δεσμεύσεις, της ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΝΑΞΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε (ΑΕΣ ΝΑΞΟΥ), με βάση τις οποίες το Διοικητικό της Συμβούλιο, αφού διαβεβαίωσε «ότι δεν επιθυμούσε να στρεβλώσει τον ανταγωνισμό, ούτε πολύ περισσότερο να χειραγωγήσει τις τιμές στην αγορά πατάτας ή γάλακτος» δήλωσε ότι:

Ανακαλεί άμεσα και καθ’ όλο το περιεχόμενό της, την από 24.11.2017 υπ’ αριθμ. 217/2017 απόφασή του, με την οποία ζητούσε από τους παραγωγούς πατάτας να μην διαθέτουν (πατάτα) φθινοπωρινής καλλιέργειας σε ανθρώπους που θα τη διέθεταν εκτός Νάξου και ότι θα γνωρίσει στους παραγωγούς ότι αυτοί είναι ελεύθεροι να διαθέτουν τις πατάτες φθινοπωρινής καλλιέργειας και εκτός Νάξου, χωρίς κανένα περιορισμό και χωρίς καμία συνέπεια ή κύρωση και ιδίως ως προς την απειλή προμήθειας του παραδιδομένου από τους παραγωγούς κατά το έτος 2018 στον ΑΕΣ γάλακτος, στη μισή τιμή.

Ανέλαβε την υποχρέωση, την ανακοίνωσή της αυτή να κοινοποιήσει στον τύπο και σε όλα τα μέλη / μετόχους και τους παραγωγούς πατάτας και γαλακτοκομικών προϊόντων της ΑΕΣ ΝΑΞΟΥ με επιστολή ανάκλησης και να την δημοσιεύσει άμεσα στην ιστοσελίδα και στην εφημερίδα της, καθώς και σε εφημερίδα ημερήσιας τοπικής κυκλοφορίας και να την αναρτήσει σε εμφανή σημεία, όπου προσέρχονται οι παραγωγοί για τις δοσοληψίες τους.

Δεσμεύεται να αποστείλει στην Επιτροπή Ανταγωνισμού εντός δεκαπέντε (15) ημερών, από την κοινοποίηση του διατακτικού της, αποδεικτικά των ανωτέρω ενεργειών της, καθώς, επίσης, και να απέχει στο μέλλον από την έκδοση παρόμοιων αποφάσεων (συμπεριλαμβανομένων συναφών συστάσεων και ανακοινώσεων), οι οποίες περιορίζουν ή νοθεύουν τον ανταγωνισμό.

Με τη ίδια απόφαση της Επιτροπής ορίσθηκε, ότι σε περίπτωση παράλειψης συμμόρφωσης με τις ως άνω αναληφθείσες δεσμεύσεις, οι οποίες καθίστανται υποχρεωτικές, η Επιτροπή Ανταγωνισμού δύναται να επιβάλει πρόστιμο στην ΑΕΣ ύψους δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης προς τα ανωτέρω.

Μοιραστείτε το / Share it

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2021 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!