Πέμπτη, 27 Ιουλίου 2023

Δελτίο Τύπου – Έγκριση απόκτησης αποκλειστικού ελέγχου

Θέμα: Έγκριση της απόκτησης αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρεία με την επωνυμία «ΙDEAL HOLDINGS A.E.» επί της εταιρείας με την επωνυμία «K.T. GOLDEN RETAIL VENTURE LTD». 

Σε συνεδρίαση του Τμήματος της Επιτροπής Ανταγωνισμού στις 27 Ιουλίου 2023 (Απόφαση 825/2023), αποφασίστηκε ομόφωνα η έγκριση της γνωστοποίησης, σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10 του ν. 3959/2011, που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρεία με την επωνυμία «ΙDEAL HOLDINGS A.E.» με καταστατική έδρα στην Αθήνα επί της εταιρείας με την επωνυμία «K.T. GOLDEN RETAIL VENTURE LTD» με καταστατική έδρα στη Λευκωσία, κατά την έννοια του άρθρου 5, παρ. 2 (β) του ν. 3959/2011. 

Η συγκέντρωση δεν έχει κοινοτική διάσταση κατά το άρθρο 1 παρ. 2 του Κανονισμού 139/2004 «για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων», δεδομένου ότι ο κύκλος εργασιών της μίας εκ των δύο συμμετεχουσών επιχειρήσεων δεν υπερβαίνει τα 250 εκ. € και συνεπώς δεν πληρούνται τα σωρευτικά κριτήρια της εν λόγω παραγράφου, ενώ παράλληλα δεν υπερβαίνει  ούτε και τα 100 εκατ. και συνεπώς δεν πληρούνται τα σωρευτικά κριτήρια ούτε της παραγράφου 3 του εν λόγω άρθρου.

Οι σχετικές αγορές προϊόντος που αφορούν την συγκέντρωση είναι οι α) αγορά των προϊόντων και υπηρεσιών πληροφορικής, β) αγορά διανομής προϊόντων τεχνολογίας, λευκών συσκευών, λογισμικού πληροφορικής και κυβερνοασφάλειας, γ) αγορά συσκευασίας προϊόντων που περιλαμβάνει προϊόντα συσκευασίας από μέταλλο (λευκοσίδηρο και αλουμίνιο), πλαστικό, γυαλί και χαρτί και δ) η αγορά κατασκευής και εμπορίας μεταλλικών πωμάτων φιαλών. Ως σχετική γεωγραφική θεωρείται το σύνολο της ελληνικής επικράτειας.

Στην συγκέντρωση δεν υφίστανται επηρεαζόμενες αγορές σε οριζόντιο ή/και κάθετο επίπεδο, καθώς σε καμία σχετική αγορά δεν πληρούνται σωρευτικά τα κριτήρια α) δραστηριοποίησης τουλάχιστον δύο (2) εκ των συμμετεχουσών εταιρειών και συνολικού μεριδίου αγοράς τουλάχιστον 15% (όσον αφορά στις οριζόντιες αγορές) ή β) δραστηριοποίησης μίας τουλάχιστον εκ των συμμετεχουσών εταιρειών και συνολικού μεριδίου αγοράς τουλάχιστον 25% (όσον αφορά στις κάθετες αγορές).

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, σε Τμήμα, ομόφωνα εγκρίνει την κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του Ν. 3959/2011 γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρεία «ΙDEAL HOLDINGS A.E.» επί της εταιρείας με την επωνυμία «K.T. GOLDEN RETAIL VENTURE LTD», δεδομένου ότι η εν λόγω συγκέντρωση, παρ’ ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 Ν. 3959/2011, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες, ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.  

Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!