Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2022

Δελτίο Τύπου – Sandbox Βιώσιμης Ανάπτυξης

Θέμα: Sandbox Βιώσιμης Ανάπτυξης

Δημιουργία του Sandbox για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τον ανταγωνισμό

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΑ) παρουσιάζει το sandbox για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τον ανταγωνισμό, μία καινοτόμα πρωτοβουλία για την ενίσχυση του ανταγωνισμού και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η υιοθέτηση του sandbox ακολουθεί τις διάφορες πρωτοβουλίες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο ήδη από το 2020 σχετικά με την ενσωμάτωση στο δίκαιο του ανταγωνισμού του στόχου της βιώσιμης ανάπτυξης (βλ. Πρωτοβουλίες της ΕΑ σε σχέση με τη βιώσιμη ανάπτυξη στο πλαίσιο του υγιούς ανταγωνισμού), καθώς και της δημόσιας διαβούλευσης για το «sandbox βιώσιμης ανάπτυξης» το 2021. 

Το sandbox δημιουργεί έναν εποπτευόμενο χώρο πειραματισμού για την προώθηση καινοτόμων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Μέσω του sandbox καθίσταται δυνατή η πλήρης και εκ των προτέρων αξιολόγηση εμπορικών πρακτικών από την ΕΑ (ακόμη και πριν από την υλοποίηση του έργου) προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου για τις επιχειρήσεις, μειώνοντας έτσι τον ρυθμιστικό κίνδυνο για «πράσινες» επενδύσεις σύμφωνα με τον ευρύτερο στόχο δημοσίου συμφέροντος για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Παράλληλα, η λειτουργία του sandbox ενισχύει τη συμμόρφωση με τον ανταγωνισμό και λειτουργεί αποτρεπτικά προς φαινόμενα «green-washing» στην ελληνική οικονομία.

Ο στόχος της λειτουργίας του sandbox είναι για τη βιομηχανία και ειδικότερα τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) να πειραματιστούν με νέες επιχειρηματικές μορφές που στοχεύουν στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη υλοποίηση των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης πάντα σε συμβατότητα με το δίκιο ανταγωνισμού. Η σημασία των στόχων βιωσιμότητας αναγνωρίζεται πλέον από το άρθρο 37Α του Ν. 3959/2011 για τον Ελεύθερο Ανταγωνισμό, όπως τροποποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2022, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα υιοθέτησης επιστολής μη-ανάληψης δράσης από τον Πρόεδρο της ΕΑ ύστερα από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, σε περίπτωση που μία συμφωνία ή πρακτική, ύστερα και από ανάλυση των επιπτώσεών της στον ανταγωνισμό, συνεισφέρει σημαντικά στη βιώσιμη ανάπτυξη και στο δημόσιο συμφέρον.

Με τις πρωτοβουλίες αυτές η ΕΑ συνεισφέρει έμπρακτα και ουσιαστικά στην εθνική και Ενωσιακή στρατηγική για την πράσινη ανάπτυξη.

Με τη λειτουργία του sandbox, η ΕΑ εγκαινιάζει μία νέα εποχή στη λειτουργία της ως θεματοφύλακας του ελεύθερου ανταγωνισμού στην ελληνική αγορά, όχι μόνο μέσω της κατασταλτικής εφαρμογής του νόμου για τον ανταγωνισμό, αλλά και μέσω μιας συμβουλευτικής οδού για την προώθηση του ανταγωνισμού και της χρήσης νέων, ευέλικτων και καινοτόμων νομικών εργαλείων. 

Η νέα αυτή πρωτοβουλία της ΕΑ θα επιτρέψει την ανάπτυξη της Πράσινης Οικονομίας, βάσει σταθερών και συμβατών με τον ανταγωνισμό αρχών, διασφαλίζοντας έτσι μακροπρόθεσμους τους στόχους του ανταγωνισμού και της βιώσιμης ανάπτυξης προς όφελος των καταναλωτών και των πολιτών.

Μπορείτε να επισκεφτείτε το sandbox για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τον ανταγωνισμό στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!