Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2021

Δελτίο Τύπου - Τεχνική Έκθεση για την Βιωσιμότητα και τον Ανταγωνισμό

Θέμα: Τεχνική Έκθεση για την Βιωσιμότητα και τον Ανταγωνισμό

Σε συνέχεια του εγγράφου εργασίας (δείτε εδώ) της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού σε θέματα βιωσιμότητας και του δικαίου του ανταγωνισμού που δημοσιοποιήθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 2020, καθώς και της επιτυχημένης τηλε-ημερίδας (δείτε βίντεο ημερίδας) που διενεργήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 2020 με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κα Κ. Σακελλαροπούλου να απευθύνει τον εναρκτήριο χαιρετισμό (σχετικό δελτίο τύπου), η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε συνεργασία με την Ολλανδική Αρχή (Netherland Authority for Consumers and Markets, ACM) ανέθεσαν από κοινού σε διακεκριμένους εμπειρογνώμονες την εκπόνηση μιας τεχνικής έκθεσης (δείτε εδώ το πλήρες κείμενο) για τη βιωσιμότητα και τον ανταγωνισμό.

Μερικά από τα συμπεράσματα στα οποία κατέληγε το έγγραφο εργασίας ήταν ο ρόλος που θα πρέπει να έχει η Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΑ) προκειμένου να διευκολύνει την μετάβαση προς μια πράσινη οικονομία και να υποστηρίξει την καινοτομία στην πράσινη οικονομία, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν εξωτερικές επιπτώσεις που υφίστανται από γενιά σε γενιά, μέσω της χρήσης νέων εργαλείων και διαφορετικών προσεγγίσεων για την κατανόηση της συμπεριφοράς των καταναλωτών. Στο πλαίσιο αυτό πρότεινε την ανάπτυξη ενός «sandbox»[1] για τη βιώσιμη ανάπτυξη στο πλαίσιο των κανόνων περί ανταγωνισμού, έτσι ώστε να υπάρξει η δυνατότητα πειραματισμού με νέες μορφές εμπορικών πρακτικών που επιδιώκουν την γρήγορη και αποτελεσματική επίτευξη στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, για την υλοποίηση των οποίων ενδεχομένως να απαιτείται συνεργασία μεταξύ ανταγωνιστικών επιχειρήσεων. 

Με γνώμονα αυτές τις προτάσεις καθώς και την πρωτοβουλία της Ολλανδικής Αρχής Ανταγωνισμού να ανακοινώσει την υιοθέτηση κατευθυντήριων γραμμών για τη βιωσιμότητα και τον ανταγωνισμό, οι οποίες παρέχουν καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή του δικαίου του ανταγωνισμού στις συμφωνίες βιωσιμότητας μεταξύ επιχειρήσεων, στο πλαίσιο του άρθρου 101 παράγραφοι 1 και 3 της ΣΛΕΕ, οι δύο αρχές κάλεσαν τους Καθηγητές Αναστάσιο ΞεπαπαδέαΕυτύχιο Σαρτζετάκη και Roman Inderst, να συντάξουν μια τεχνική έκθεση σχετικά με τις έννοιες και τα εργαλεία που διαθέτει κυρίως η επιστήμη της οικονομίας του περιβάλλοντος για την ποσοτικοποίηση ευρύτερων κοινωνικών ωφελειών σε μια πράσινη κυκλική οικονομία στο πλαίσιο της προώθησης του υγιούς ανταγωνισμού. Η τεχνική έκθεση επικεντρώνεται στην εξέταση μιας θεωρητικής υπόθεσης σύμπραξης μεταξύ ανταγωνιστριών εταιριών με σκοπό την προαγωγή φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών μέσω της ανάλυσης α) των μεθόδων αξιολόγησης των ειδικότερων περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τα στοιχεία που διατίθενται στο πλαίσιο εξέτασης συγκεκριμένης υπόθεσης από τις επιτροπές ανταγωνισμού, β) των μεθόδων για την εκτίμηση των ευρύτερων επιπτώσεων μιας τέτοιας σύμπραξης, γ) της δυνατότητας χρήσης υφιστάμενων ερευνών και βάσεων δεδομένων και δ) της αξιολόγησης βάσει συγκεκριμένων στρατηγικών στόχων.

Σημειώνεται ότι η ΕΑ από κοινού με την Ολλανδική Αρχή Ανταγωνισμού ηγούνται της πρωτοβουλίας της ομάδας εργασίας για κατάχρηση σε οριζόντιες συμπράξεις (Horizontals and Abuse Working Group) του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού (ECN) για τον συντονισμό μιας ομάδας χωρών συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Φινλανδίας, της Ουγγαρίας, του Λουξεμβούργου και της Ιρλανδίας καθώς και εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με σκοπό τη σύνταξη ενός κειμένου όπου θα αποτυπώνονται οι απόψεις των συμμετεχόντων σε σειρά θεμάτων που εγείρονται για την ενσωμάτωση της έννοιας της βιωσιμότητας στα οικονομικά και το δίκαιο του ανταγωνισμού.

Η Τεχνική Έκθεση για τη Βιωσιμότητα και τον Ανταγωνισμό ολοκληρώθηκε ενόψει και της πρωτοβουλίας που ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού στο πλαίσιο της Πράσινης Ανάπτυξης (Green Deal) με την διοργάνωση εντός του Φεβρουαρίου του 2021, ενός Συνεδρίου σε συνέχεια της διαβούλευσης που διενεργήθηκε με τη συγκέντρωση 189 κειμένων απόψεων από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μεταξύ των οποίων και η Ελληνική Αρχή Ανταγωνισμού. 

Δεδομένου και του ενδιαφέροντος που έχει εκφράσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού για τη συγκεκριμένη τεχνική έκθεση, η ΕΑ και η Ολλανδική Αρχή Ανταγωνισμού αναμένουν ότι η συγκεκριμένη έκθεση θα δώσει το έναυσμα και θα προκαλέσει πρωτοβουλίες για την ενσωμάτωση καινοτόμων για το δίκαιο του ανταγωνισμού μεθοδολογικών εργαλείων με σκοπό την προώθηση συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων για την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων και την παράλληλη ενίσχυση του ανταγωνισμού.

Στις πρωτοβουλίες της ΕΑ για το επόμενο διάστημα σχετικά με την προώθηση της βιωσιμότητας στο πλαίσιο εφαρμογής του δικαίου του ανταγωνισμού εντάσσεται η συνεργασία με τις άλλες Εθνικές Αρχές Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη ενός «sandbox».

 

[1]  Ο όρος sandbox ορίζεται ως «ένας ασφαλής χώρος όπου τόσο οι ρυθμιζόμενες όσο και οι μη ρυθμιζόμενες εταιρείες μπορούν να πειραματιστούν με καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες, επιχειρηματικά μοντέλα και μηχανισμούς παράδοσης χωρίς να υποστούν αμέσως όλες τις κανονικές κανονιστικές συνέπειες της συμμετοχής σε μια τέτοια δραστηριότητα»: Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς, «Regulatory Sandbox», (2015) Ερευνητική Εργασία.

Μοιραστείτε το / Share it

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2022 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!