Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2020

Δελτίο Τύπου - Ψηφιακές Υπηρεσίες Επιτροπής Ανταγωνισμού

Θέμα: Ψηφιακές Υπηρεσίες Επιτροπής Ανταγωνισμού

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΑ) έχει ειδικά κατά το τελευταίο έτος επενδύσει στην καινοτομία και στην ψηφιακή της αναβάθμιση. Στο πλαίσιο αυτό, και με γνώμονα την ανάγκη ψηφιακής μετάλλαξης των δημόσιων υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση του κοινού, ειδικά την περίοδο της πανδημίας, από σήμερα θα παρέχονται από την ιστοσελίδα της ΕΑ εκσυγχρονισμένες ψηφιακές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις, δημόσιους φορείς και πολίτες, 

Η ΕΑ προσδοκά ότι οι «Ψηφιακές Υπηρεσίες Επιτροπής Ανταγωνισμού» θα συνεισφέρουν μεταξύ άλλων στην παροχή ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών προς τους συναλλασσόμενους με την Ε.Α. πολίτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις, αλλά και τους δημόσιους φορείς με τους οποίους συναλλάσσεται ή συνεργάζεται η Ε.Α. στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της. Επίσης θα συμβάλει στην αύξηση της διαφάνειας, στη βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του ελεγκτικού έργου της, και τη βελτίωση της ταχύτητας και της ποιότητας των εργασιών της και των παρεχομένων από αυτή υπηρεσιών.

Οι νέες ψηφιακές υπηρεσίες της Επιτροπής Ανταγωνισμού, που θα παρέχονται στις επιχειρήσεις, στους πολίτες και στις λοιπές δημόσιες υπηρεσίες, στοχεύουν, ειδικά στη δύσκολη αυτή περίοδο της πανδημίας COVID-19, στη διενέργεια ηλεκτρονικά όλων των διαδικαστικών θεμάτων που τους αφορούν ή τους απασχολούν ή/και τη συλλογή εγγράφων και πληροφοριών που σχετίζονται με το έργο της Αρχής, χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας ή/και τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. Περαιτέρω μέσω εφαρμογής οι συναλλασσόμενοι με την ΕΑ θα έχουν τη δυνατότητα να κλείσουν τηλέ-συνάντηση με στελέχη της ΕΑ για τα θέματα που τους απασχολούν.

Συγκεκριμένα, οι ψηφιακές υπηρεσίες αφορούν σε : 

  • Ηλεκτρονική υποβολή αιτήματος για τηλέ-συνάντηση / τηλέ-διάσκεψη με στελέχη της Επιτροπής Ανταγωνισμού
  • Ηλεκτρονική υποβολή καταγγελίας με χρήση του εντύπου καταγγελιών.
  • Γνωστοποίηση πράξης συγκέντρωσης ηλεκτρονικά με χρήση του σχετικού εντύπου γνωστοποίησης.
  • Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης παρέκκλισης από τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων για αναστολή πραγματοποίησης συγκέντρωσης. 
  • Ηλεκτρονική υποβολή πρότασης δεσμεύσεων.
  • Ηλεκτρονική υποβολή παρέμβασης σε υπόθεση ως τρίτος
  • Ηλεκτρονική υποβολή αιτήματος (από δημόσιους φορείς) / ερωτήματος για παροχή γνωμοδότησης επί ζητημάτων ελεύθερου ανταγωνισμού.
  • Δυνατότητα ηλεκτρονικής ενημέρωσης περί καταβολής του τέλους 1/000 του άρ. 17 του ν. 3959/2011 και υποβολής αίτησης επιστροφής του. 
  • Ηλεκτρονική υποβολή γενικών ερωτημάτων

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, επισυνάπτουμε ένα σύντομο σημείωμα σχετικά με το έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες Επιτροπής Ανταγωνισμού» (Οδηγός Χρήσης Ψηφιακών Υπηρεσιών), καθώς και σχετικό ενημερωτικό video που δημιουργήθηκε από στελέχη της Ε.Α (Ψηφιακές Υπηρεσίες E.A.).

Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!