Θέμα:Έγκριση της γνωστοποίησης απόκτησης αποκλειστικού ελέγχου, κατ’ άρθρο 6 παρ. 1 έως 3 του ν. 3959/2011, της εταιρείας ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. - ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ από την εταιρεία VENETIKO HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑNΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κατηγορία Δελτία Τύπου
Πέμπτη, 05 Αυγούστου 2021

Απόφαση 743/2021

Λήψη απόφασης επί της επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, κατ’ άρθρο 6 παρ. 1 έως 3 του ν. 3959/2011, που αφορά την μεταβολή ελέγχου επί της εταιρείας ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. - ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΔΩΔΩΝΗ) και των θυγατρικών της, από τον αποκλειστικό έλεγχο της εταιρείας SI FOODS LIMITED σε κοινό έλεγχο της εταιρείας SI FOODS LIMITED και της εταιρείας VENETIKO HOLDINGS Μ.Α.Ε., η οποία ελέγχεται εμμέσως από την εταιρεία CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A., μέσω της απόκτησης από τις εταιρείες αυτές κοινού ελέγχου επί της εταιρείας SI FOODS HOLDINGS LIMITED, στην οποία η SI FOODS LIMITED θα εισφέρει τη συνολική συμμετοχή της στο κεφάλαιο της ΔΩΔΩΝΗ".

Κατηγορία 2021

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

(άρθρο 6 παρ. 6 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει)

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2022 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.