Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2019

Απόκτηση Αποκλειστικού Ελέγχου της Εταιρείας «ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. επί των εταιρειών «ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤHΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.», «ALPHA ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ Α.Ε.», «ALPHA ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
(άρθρο 6 παρ. 6 του Ν. 3959/2011, όπως ισχύει)

1. Στις 18.12.2019 γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού η συγκέντρωση με την οποία η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (η «Μότορ Όιλ») -μέσω της 100% θυγατρικής της, εταιρείας συμμετοχών, MEDIAMAX HOLDINGS LIMITED- αποκτά τον αποκλειστικό έλεγχο επί των εταιρειών ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε., ALPHA ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ Α.Ε. και ALPHA ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε. (οι «Αποκτώμενες Επιχειρήσεις»), οι οποίες επί του παρόντος τελούν υπό τον κοινό έλεγχο, αφενός, της Μότορ Όιλ και, αφετέρου και από κοινού, της ALPHA MEDIA GROUP : LIMITED και του κου Δ. Κοντομηνά

.
2. Η Μότορ Όιλ, μητρική εταιρεία του ομώνυμου ομίλου, δραστηριοποιείται -μεταξύ άλλων- στους τομείς διύλισης και παραγωγής πετρελαίου, βασικών ελαίων, λιπαντικών, ασφάλτου, υγραερίων, καυσίμων αεριωθούμενων, μαζούτ και βενζινών, της χονδρικής και λιανικής εμπορίας προϊόντων πετρελαίου στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στους τομείς παραγωγής, χονδρικής και λιανικής εμπορίας λι- παντικών, διαχείρισης και εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών, καθώς και στους τομείς της ενέργειας, των χημικών, της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή/και φυσικού αερίου σε καταναλωτές, τον τομέα της ναυτιλίας και τον χρηματοπιστωτικό τομέα.


3. Οι Αποκτώμενες Επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται οτην αγορά των ραδιοτηλεοπτικών μέσων (ενημερωτικών και μη ενημερωτικών).

Μοιραστείτε το / Share it

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2022 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!