Παρασκευή, 26 Απριλίου 2024

Σύσταση νέας κοινής επιχείρησης από τις εταιρείες HELLENIC TRAIN και DAMCO

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
(άρθρο 6 παρ. 6 του Ν. 3959/2011, όπως ισχύει)

  1. Στις 10 Απριλίου 2024 γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού η συγκέντρωση, δυνάμει της οποίας η εταιρεία με την επωνυμία "HELLENIC TRAIN - ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το διακριτικό τίτλο "HELLENIC TRAIN Α.Ε." (εφεξής η "HELLENIC TRAIN") και η εταιρεία με την επωνυμία "DAMCO ENERGY A.E. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ" και το διακριτικό τίτλο "DAMCO ENERGY A.E." (εφεξής η "DAMCO") πρόκειται να συστήσουν μία νέα κοινή επιχείρηση, η οποία θα συνιστά αυτόνομη οικονομική οντότητα και θα ελέγχεται από κοινού από την HELLENIC TRAIN και από την DAMCO. Η εν λόγω κοινή επιχείρηση θα συσταθεί κατά τους όρους της Διακήρυξης με αριθμό πρωτ. Διακήρυξης Δ16/Θ/295558, με ΑΔΑ Ψ807465ΧΘΞ-1ΩΟ και ΑΔΑΜ προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ: 22PROC011349882 2022-10-03 για την εκτέλεση σύμβασης παραχώρησης για τη λειτουργία, συντήρηση, εκμετάλλευση, ολοκλήρωση μελετών, κατασκευής έργων και προμήθεια εξοπλισμού του Ε.Σ.Σ.Σ.Δ.Ι. Θριασίου Πεδίου.
  2. Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:

(α) H HELLENIC TRAIN ανήκει στον Όμιλο Ferrovie dello Stato Italiane και αποτελεί το βασικό πάροχο σιδηροδρομικής μεταφοράς εμπορευμάτων στην Ελλάδα.

(β) Η DAMCO ανήκει στον Όμιλο Κοπελούζου και δραστηριοποιείται στον κλάδο της ενέργειας, με συμμετοχή σε έργα κατασκευής και προμήθειας εξοπλισμού σταθμών παραγωγής ενέργειας (θερμικών, υδροηλεκτρικών), ανάπτυξης ορυχείων, μονάδων συμπαραγωγής και γενικότερα ανάπτυξης και λειτουργίας έργων υποδομής. 

(γ) Η κοινή επιχείρηση θα δραστηριοποιηθεί στην παροχή υπηρεσιών τερματικού σταθμού σιδηροδρομικής μεταφοράς.

Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!