Τετάρτη, 10 Απριλίου 2024

Απόκτηση ελέγχου επί της εταιρείας με την επωνυμία ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
(άρθρο 6 παρ. 6 του Ν. 3959/2011, όπως ισχύει)

Στις 29.3.2023 γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού η συγκέντρωση με την οποία οι επιχειρήσεις με την επωνυμία «RucioInvestment S.à r.l.» (η «Rucio») και «Olympia Group Ltd» (η «Olympia») σκοπεύουν να αποκτήσουν έμμεσα κοινό έλεγχο επί της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «EnterSoft» (η «Entersoft»), μέσω της εταιρείας με την επωνυμία «UNITY HOLDING COMPANY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «UNITY HOLDING COMPANY» (η «Unity»), την οποία εμμέσως ελέγχουν από κοινού και η οποία, σε εφαρμογή των οριζόμενων στον Ν.3461/2006, υπέβαλε στις 29.3.2023 υποχρεωτική δημόσια πρόταση για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Entersoft, που δεν κατείχε κατά την ανωτέρω ημερομηνία.

Η Rucio είναι αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, το οποίο έχει συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο του Λουξεμβούργου, και συμμετέχει έμμεσα κατά 50% στην Unity (μέσω της κατά 50% συμμετοχής της στην «Verdalite Ltd», Κυπριακή εταιρεία και άμεση μητρική της Unity). 

Η Olympia είναι Κυπριακή εταιρεία, επικεφαλής του διεθνούς επενδυτικού ομίλου Olympia, ο οποίος δραστηριοποιείται στους τομείς του λιανικού και ηλεκτρονικού εμπορίου, της ενέργειας, της διανομής, του λογισμικού και των εμπορικών ακινήτων. Η Olympia κατέχει έμμεσα το υπόλοιπο 50% της Unity, μέσω της κατά 50% συμμετοχής της στην «Verdalite Ltd».

Η Unity είναι Ελληνική εταιρεία που συστάθηκε στις 19.3.2024 και, πλην των μετοχών που κατέχει στην Entersoft, δεν έχει άλλη δραστηριότητα.

Η Entersoft είναι Ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κλάδο της πληροφορικής και, ειδικότερα, στην αγορά προϊόντων (εφαρμογών) και υπηρεσιών λογισμικού για επιχειρήσεις (enterprise application software).

Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!