Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2019

Απόκτηση του 100% της ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ από ADAMA AGRICULTURE B.V.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
(άρθρο 6 παρ. 6 του Ν. 3959/2011, όπως ισχύει)

Στις 22 Νοεμβρίου 2019 γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού η συγκέντρωση, δυνάμει της οποίας η Ολλανδική εταιρεία με την επωνυμία ADAMA AGRICULTURE B.V. («ADAMA»), που ανήκει στον όμιλο ChemChina και επί του παρόντος ήδη κατέχει μειοψηφική συμμετοχή ποσοστού 49% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με την επωνυμία ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ («ΑΛΦΑ»), σκοπεύει να αποκτήσει το υπολειπόμενο 51% των μετοχών της ΑΛΦΑ, και συνεπώς να καταστεί κυρία του 100% του μετοχικού της κεφαλαίου και να αποκτήσει τον αποκλειστικό έλεγχο επί αυτής.

Πιο συγκεκριμένα, η ADAMA θα αποκτήσει μόνο την εμπορική δραστηριότητα της ΑΛΦΑ και τα συναφή στοιχεία του ενεργητικού, τα οποία συνίστανται στην εκ μέρους της ΑΛΦΑ διανομή γεωργικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της διανομής προϊόντων προστασίας καλλιεργειών, σπόρων και λιπασμάτων, καθώς οι λοιπές δραστηριότητές της παραγωγής σκευασμάτων και της παροχής υπηρεσιών logistics, θα μεταβιβασθούν σε χρόνο προγενέστερο της συγκέντρωσης σε άλλη εταιρεία, στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας εν τέλει δεν θα μετέχει η ADAMA.

Σχετικός οικονομικός κλάδος της γνωστοποιούμενης συγκέντρωσης είναι ο κλάδος της παραγωγής φυτοφαρμάκων και άλλων αγροχημικών προϊόντων. Η ADAMA δραστηριοποιείται στην παραγωγή και την προμήθεια χημικών σκευασμάτων για την προστασία των γεωργικών καλλιεργειών και προϊόντων για γρασίδι και κήπους, ενώ η ΑΛΦΑ δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, κυρίως στην διανομή προϊόντων προστασίας καλλιεργειών, σπόρων και λιπασμάτων στην Ελλάδα.

Μοιραστείτε το / Share it

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2021 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!