Επιτροπή Ανταγωνισμού

Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2020

Απόκτηση από κοινού ελέγχου επί της εταιρίας «ΣΤΑΔΙΟ 2020 ΑΕ από την εταιρία «ΤΕΜΕΣ ΑΕ» και τον Ιωάννη –Ιπποκράτη Στασινόπουλο

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
(άρθρο 6 παρ. 2(β) του Ν. 3959/2011, όπως ισχύει)

Στις 23.10.2020 γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού η από 25.09.2020 Συμφωνία Μετόχων, σύμφωνα με την οποία η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”(ΤΕΜΕΣ ΑΕ) και ο κ. Ιωάννης-Ιπποκράτης Στασινόπουλος θα αποκτήσουν έκαστος εξ αυτών μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 45% του μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Στάδιο 2020 Αθλητικές και Αναψυχής Εγκαταστάσεις Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» (ΣΤΑΔΙΟ 2020 ΑΕ), με αποτέλεσμα να αποκτήσουν από κοινού τον έλεγχο αυτής.

Η ΤΕΜΕΣ Α.Ε ελέγχεται από τους κ.κ. Αχιλλέα, Κωνσταντίνο και Χρήστο Β. Κωνσταντακόπουλο και είναι ξενοδοχειακή επιχείρηση, ιδιοκτήτρια δύο ξενοδοχείων πέντε (5*) αστέρων, δύο γηπέδων γκολφ και συνοδών τουριστικών εγκαταστάσεων στη Μεσσηνία και μέτοχος κατά ποσοστό 51% της εταιρείας Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Α.Ε., ιδιοκτήτριας του ξενοδοχείου Hilton Αθηνών.

Ο κ. Ιωάννης- Ιπποκράτης Στασινόπουλος είναι εξέχων Έλληνας επιχειρηματίας με άμεσες και έμμεσες συμμετοχές σε διάφορες εταιρείες της Ελλάδας και του εξωτερικού, με κυριότερη την εταιρεία Viohalco SA με έδρα το Βέλγιο, η οποία είναι εταιρεία συμμετοχών (Holding Company) σε εταιρείες επεξεργασίας μετάλλων στην Ευρώπη. Οι θυγατρικές και οι συνδεδεμένες εταιρείες της Viohalco SA, καθώς και οι υπόλοιπες εταιρείες στις οποίες διατηρεί συμμετοχές ο κ. Στασινόπουλος, εστιάζουν στην τεχνολογία και εξειδικεύονται στην παραγωγή προϊόντων αλουμινίου, χαλκού, καλωδίων, χάλυβα και σωλήνων χάλυβα. Τα ανωτέρω προϊόντα προορίζονται για τις αγορές κτιρίων και κατασκευών, δικτύων ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, πετρελαίου και φυσικού αερίου, μεταφορών, ναυπηγικής, αυτοκινητοβιομηχανίας, συσκευασίας τροφίμων και φαρμακευτικών προϊόντων, θέρμανσης και κλιματισμού, λιθογραφίας και λοιπών βιομηχανικών εφαρμογών.

Το χαρτοφυλάκιο ειδικότερα της Viohalco SA περιλαμβάνει επίσης έναν κλάδο ο οποίος ασχολείται αποκλειστικά με την τεχνολογία, την έρευνα και την ανάπτυξη και αποτελείται από εταιρείες οι οποίες είναι επικεντρωμένες στην έρευνα και την προώθηση της καινοτομίας, τις μηχανολογικές εφαρμογές, τις υπηρεσίες εφαρμογών ERP, καθώς επίσης και έναν κλάδο που ασχολείται με την ανάκτηση φυσικών πόρων και τις υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων. Η Viohalco SA και οι εταιρείες της έχουν στην ιδιοκτησία τους σημαντική ακίνητη περιουσία και ασχολούνται με την αξιοποίηση αυτής.

Η ΣΤΑΔΙΟ 2020 ΑΕ είναι νεοσύστατη μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία με μέτοχο τον κ. Αλέξανδρο-Δημήτριο Σκαρλατίδη, με κύριο αντικείμενο δραστηριότητας τη λειτουργία και εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων αντισφαίρισης. Επί του παρόντος η ΣΤΑΔΙΟ 2020 ΑΕ, δυνάμει σχετικής σύμβασης μίσθωσης με το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών “Σπύρος Λούης” Ν.Π.Ι.Δ. (ΟΑΚΑ), έχει το δικαίωμα εκμετάλλευσης δεκαέξι (16) γηπέδων αντισφαίρισης μετά των βοηθητικών χώρων αυτών εντός του ΟΑΚΑ.

Μοιραστείτε το / Share it

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2021 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!