Στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, εφαρμόζουμε το πλέον σύγχρονο σύστημα ανώνυμης πληροφόρησης (whistleblowing) ειδικά για τις Αναθέτουσες Αρχές.

Η εσωτερική πληροφόρηση που διαθέτουν εκ του ρόλου τους ως φορείς που αναθέτουν / προκηρύσσουν διαγωνιστικές διαδικασίες επιτρέπει στις Αναθέτουσες Αρχές να λαμβάνουν πληροφόρηση και παράπονα σχετικά με τις συμμετοχές εταιρειών στις διαδικασίες αυτές. Οι Αναθέτουσες Αρχές μπορούν να βοηθήσουν το έργο της Επιτροπής Ανταγωνισμού στην αποκάλυψη πρακτικών καρτέλ (νόθευση διαγωνισμών) και να προχωρήσουμε τις έρευνές μας με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, ωφελώντας άμεσα την ελληνική οικονομία, τους καταναλωτές και τους φορολογούμενους, χάρη στη δική τους βοήθεια.

Μέσω του ειδικού συστήματος ανώνυμης πληροφόρησης που δημιουργήσαμε, οι Αναθέτουσες Αρχές και άλλοι φορείς μπορούν να μοιραστούν πολύτιμες πληροφορίες αναφορικά με τις ακόλουθες πρακτικές ή/και συμπεριφορές διασφαλίζοντας απόλυτα την ανωνυμία τους.

Εάν μια Αναθέτουσα Αρχή ή φορέας έχει πληροφορίες για*:

  • Νόθευση διαγωνισμών και προσφορών
  • Υποβολή εικονικών προσφορών (Προσφορά-κάλυψη) – Cover bidding
  • Καταστολή προσφοράς - Bid suppression 
  • Υποβολή προσφορών εκ περιτροπής - Bid rotation
  • Κατανομή αγορών - Market allocation

Για συγκεκριμένο δημόσιο διαγωνισμό ή οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να βοηθήσει την Επιτροπή Ανταγωνισμού στο έργο της, τότε στείλτε το μήνυμά σας στην ειδική πλατφόρμα ανώνυμης παροχής πληροφοριών κάνοντας κλικ στο παρακάτω εικονίδιο…

Ανώνυμη Παροχή Πληροφοριών

 

*Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές μπορείτε να συμβουλευτείτε τον Οδηγό για Αναθέτουσες Αρχές στον ακόλουθο σύνδεσμο.