Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου 2000

Απόφαση 173/2000

Θέμα της συνεδριάσεως ήταν η από 13.10.2000 προηγούμενη γνωστοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, της συγκέντρωσης των εταιρειών REMY COINTREAU S.A. και KONINKIJKE ERVEN LUCAS BOLS N.V