Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Κατεβάστε και διαβάστε τον Κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού από τα συνημμένα αρχεία καθώς και την τροποποίησή του αναφορικά με τη δυνατότητα διενέργειας προφορικής συζήτησης μέσω τηλεδιάσκεψης.