Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΕΠΤΑ (7) ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ  ΕΠΤΑ (7) ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΕΤΡΑΕΤΗ  ΘΗΤΕΙΑ

Περισσότερες πληροφορίες για τα δικαιώματα υποβολής, τα περιγράμματα των θέσεων, τα προσόντα των προσλήψεων καθώς και αιτήσεις υποβολής, στα συνημμένα αρχεία.

1Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ – 24.09.2021

2Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ – 30.09.2021

 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ20.10.2021