Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Σάββατο, 16 Μαϊος 2020

Ανακοίνωση δημοσίευσης απόφασης

Θέμα: Δημοσίευση υπ’ αριθ. 687/2019 Απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού σχετικά με τη διαδικασία λήψης ασφαλιστικών μέτρων κατά της εταιρείας ΑΡΓΟΣ ΑΕ.

Ανακοινώνεται η δημοσίευση της υπ’ αριθ. 687/2019 Απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ Β΄ 1852/15.05.2020) επί της αυτεπάγγελτης λήψης ασφαλιστικών μέτρων κατά το άρθρο 25 παρ. 5 ν. 3959/2011 στο πλαίσιο της έρευνας στην αγορά διανομής έντυπου Τύπου, κατόπιν και σχετικού αιτήματος του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, κατά της εταιρίας «Άργος Ανώνυμη Εταιρεία Πρακτορεύσεως, Διαχειρίσεως και Μεταφορών» για ενδεχόμενη παράβαση των άρθρων 2 του ν. 3959/2011 και 102 ΣΛΕΕ.

Σχετικά links:

Απόφαση υπ’ αριθ. 687/2019 της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Δελτίο Τύπου Έκδοσης Απόφασης υπ’ αριθ. 687/2019 της ΕΑ (στα ελληνικά)

Δελτίο Τύπου Έκδοσης Απόφασης υπ’ αριθ. 687/2019 της ΕΑ (στα αγγλικά)