Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2022

Συναντήσεις με Φορείς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Συναντήσεις με Φορείς

Σε συνέχεια των επιστολών που είχε αποστείλει ο Προέδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΕΑ) με την Έκθεση Πεπραγμένων 2020 στους εκπροσώπους και προέδρους κοινοβουλευτικών ομάδων, με την οποία εξέφραζε την ετοιμότητα της ΕΑ να τους πληροφορήσει για τα θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της, πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση του Προέδρου της ΕΑ κου  Ιωάννη Λιανού και της Αντιπροέδρου κας Καλλιόπης Μπενετάτου με τον Προέδρο του Κινήματος Αλλαγής κο Νίκο Ανδρουλάκη, κατόπιν πρόσκλησης του ιδίου.

Ο Προέδρος και η Αντιπρόεδρος της ΕΑ πληροφόρησαν τον κο Ανδρουλάκη για τις πρωτοβουλίες που έχει ήδη αναλάβει η Ανεξάρτητη Αρχή σε διαφόρους τομείς της οικονομίας σε σχέση με το φαινόμενο των ανατιμήσεων, ενώ ανέπτυξαν και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ΕΑ σχετικά με την προσέλκυση ανθρωπίνου δυναμικού σε εύλογο χρόνο, κάτι το οποίο είναι απαραίτητο για την περαιτέρω ενίσχυση την αποτελεσματικότητας της δράσης της, παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί τα τελευταία δύο έτη.