Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου 2022

Σχετικά με δημοσιεύματα για την υπόθεση της καταγγελίας της εταιρείας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Σχετικά με δημοσιεύματα για την υπόθεση της καταγγελίας της εταιρείας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Σε συνέχεια δημοσιευμάτων των τελευταίων ημερών αναφορικά με την υπόθεση της καταγγελίας της εταιρείας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ κατά της εταιρείας IMERYS ΒΩΞΙΤΕΣ, η Επιτροπή Ανταγωνισμού διευκρινίζει ότι έως σήμερα δεν έχει λάβει ή εκδώσει απόφαση επί αυτής.