Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2021

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Θέμα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης για την πλήρωση επτά (7) θέσεων ευθύνης επιπέδου Προϊσταμένων Διεύθυνσης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, το Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων Διεύθυνσης της Επιτροπής Ανταγωνισμού ολοκλήρωσε την εξέταση ένστασης υποψηφίου που είχε υποβληθεί επί του Πίνακα Κατάταξης υποψηφίων για τη Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (Οργανισμός Επιτροπής Ανταγωνισμού 719/2.10.2020 Κοινή Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού), που εξέδωσε στις 22 Δεκεμβρίου 2021.

Αποτελέσματα Ενστάσεων