Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2021

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΑ

Θέμα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης για την πλήρωση επτά (7) θέσεων ευθύνης επιπέδου Προϊσταμένων Διεύθυνσης της Επιτροπής Ανταγωνισμού,  το Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων Διεύθυνσης της Επιτροπής Ανταγωνισμού ολοκλήρωσε την εξέταση των ενστάσεων των υποψηφίων που είχαν υποβληθεί επί του Πίνακα Κατάταξης υποψηφίων για τις Τομεακές Διευθύνσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού (Οργανισμός Επιτροπής Ανταγωνισμού 719/2.10.2020 Κοινή Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού), που εξέδωσε στις 22 Δεκεμβρίου 2021.

Αποτελέσματα Ενστάσεων