Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2019

Ανακοίνωση επί των τροποποιήσεων του άρθρου 44 του ν. 3959/2011

Σε συνέχεια ερωτημάτων που δέχθηκε, η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο ότι δεν παρείχε προηγούμενη γνώμη επί των τροποποιήσεων του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 που εισήχθησαν με το ψηφισθέν από 24η Οκτωβρίου 2019 νομοσχέδιο με τίτλο «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις».