Επιτροπή Ανταγωνισμού

Δευτέρα, 09 Δεκεμβρίου 2019

Τεύχος 1

Κατηγορία 2019
Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2015

Απόφαση 621/2015

Επί της αυτεπάγγελτης λήψης ασφαλιστικών μέτρων κατά το άρθρο 25 παράγραφος 5 ν. 3959/2011 στο πλαίσιο της έρευνας στην αγορά παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και στην αγορά λιανικής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας κατόπιν της υπ’ αριθ. πρωτ. 9677/10.12.2013 καταγγελίας των εταιριών ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΌΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε. κατά της εταιρίας ΔΕΗ Α.Ε. για παράβαση των άρθρων 2 του ν. 3959/2011 και 102 ΣΛΕΕ και επί των προτεινόμενων δεσμεύσεων από την εταιρία ΔΕΗ Α.Ε. (σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 6 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, και την υπ’ αριθ. 588/2014 απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού), για την επίλυση της υπόθεσης στο πλαίσιο της έρευνας στην αγορά παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και στην αγορά λιανικής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας κατόπιν καταγγελίας των εταιριών ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε. κατά της ΔΕΗ Α.Ε.

Κατηγορία 2015
Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2014

Απόφαση 587/2014

Θέμα της συνεδρίασης:Λήψη απόφασης επί της γνωστοποίησης συγκέντρωσης κατ’ άρθρα 5 - 10 ν. 3959/2011 από τις εταιρίες «DAMCO ENERGY A.E. Εταιρεία Ανάπτυξης Ενεργειακών Έργων – Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου και Εξοπλισμού» και «ΔΕΗ Α.Ε.» που αφορά στη σύσταση της επιχείρησης «ΔΕΗ SOLAR SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Κατηγορία 2014
Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2009

Απόφαση 458/2009

Λήψη απόφασης επί της από 13.7.2007 (ημ. αριθ. πρωτ. 4209) γνωστοποίησης σύμβασης μακροχρόνιας διασφάλισης ισχύος μεταξύ της «ΔΕΗ Α.Ε» και της«ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε.» και υποβολής αιτήματος για τη χορήγηση αρνητικήςπιστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 703/77, όπως ισχύει ή επικουρικά, για τηνέκδοση εξαίρεσης του άρθρου 1 παρ. 3, του ως άνω νόμου.

Κατηγορία 2009
Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2009

Απόφαση 457/2009

Λήψη απόφασης επί της από 30.7.2007 (ημ. αριθ. πρωτ. 4509) γνωστοποίησης της σύμβασης αποκλειστικής προμήθειας λιγνίτη της εταιρίας «ΔΕΗ Α.Ε»από την εταιρεία «ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑΔΑΣ Α.Ε» για την παραγωγή ηλεκτρικήςενέργειας και υποβολής αιτήματος για τη χορήγηση αρνητικής πιστοποίησης σύμφωνα με τοάρθρο 11 του ν. 703/77, όπως ισχύει ή επικουρικά, για την έκδοση εξαίρεσης του άρθρου 1παρ. 3, του ως άνω νόμου.

Κατηγορία 2009
Πέμπτη, 03 Απριλίου 2008

Απόφαση 389/2008

Λήψη απόφασης επί της «Παραπομπής από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (εφεξής ΡΑΕ) βάσει της υπ’ αριθμ. Ο-5401/12.01.04 απόφασής της και σύμφωνα με το άρθρο 8στ του Ν. 703/77, όπως ισχύει, υπόθεσης σχετικά με τηντροποποίηση από την “ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.” (εφεξής ΔΕΗ Α.Ε.) των όρων των Συμβάσεων Προμήθειας μεταξύ της Εταιρίας και των Επιλεγόντων Πελατών της στην Υψηλή Τάση».

Κατηγορία 2008
 

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2020 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.