Εμφάνιση αποτελεσμάτων βάσει λέξης κλειδί: COCA COLA

Θέμα: Απόφαση υπ’ αριθ. 762/2021 της ΕΑ περί επιβολής προστίμου ύψους 10.342.773 ευρώ στην εταιρία COCA-COLA 3Ε ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  COCA-COLA 3Ε για παράβαση των άρθρων 2 του ν. 3959/2011 και 102 ΣΛΕΕ, κατόπιν αυτεπάγγελτης έρευνας και εξέτασης καταγγελίας της εταιρείας ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κατηγορία Δελτία Τύπου

Θέμα: Απόφαση επί της καταγγελίας της εταιρείας «ΑΓΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ» σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 708/2020 Απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Κατηγορία Δελτία Τύπου
Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2021

Απόφαση 762/2021

Λήψη απόφασης επί της αυτεπάγγελτης έρευνας και εξέταση καταγγελίας της εταιρείας ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά της εταιρείας COCA-COLA 3Ε ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τυχόν παράβαση των άρθρων 1 και 2 του ν. 3959/2011, καθώς και των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην αγορά των μη αλκοολούχων ποτών.

Κατηγορία 2021
Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 2021

Απόφαση 751/2021

Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. πρωτ. 5540/17.9.2015 καταγγελίας της εταιρείας «ΑΓΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ», σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 708/2020 Απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Κατηγορία 2021

Θέμα: Εισήγηση επί της αυτεπάγγελτης έρευνας και της εξέτασης καταγγελίας της εταιρείας ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά της εταιρείας COCA-COLA 3Ε ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Κατηγορία Δελτία Τύπου
Τρίτη, 14 Απριλίου 2020

Απόφαση 708/2020

Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. πρωτ. 5540/17.9.2015 καταγγελίας της εταιρίας «ΑΓΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ» κατά της εταιρίας «COCA-COLA 3Ε ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε».

Κατηγορία 2020

Θέμα: Απόφαση επί της παρεμπόδισης - δυσχέρανσης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού κατά τη διεξαγωγή επιτόπιου ελέγχου στην αγορά των μη αλκοολούχων ποτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 3959/2011 όπως ισχύει, από την εταιρία COCA COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε. και φυσικά πρόσωπα.

Κατηγορία Δελτία Τύπου

Θέμα: Επί της υπ’ αριθ. πρωτ. 5540/17.9.2015 καταγγελίας της εταιρίας «ΑΓΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ» κατά της εταιρίας «COCA-COLA 3Ε ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε».

Κατηγορία Δελτία Τύπου
Λέξεις κλειδιά
Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2019

Απόφαση 688/2019

Διερεύνηση πιθανής παρεμπόδισης – δυσχέρανσης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού κατά τη διεξαγωγή επιτόπιου ελέγχου στην αγορά των μη αλκοολούχων ποτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 3959/2011, όπως ισχύει.

Κατηγορία 2019

Θέμα: Παρεμπόδιση - δυσχέρανση έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού κατά τη διεξαγωγή επιτόπιου ελέγχου στην αγορά των μη αλκοολούχων ποτών (άρθρο 39 παρ. 5 του Ν. 3959/2011 όπως ισχύει) από την εταιρία COCA COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε., καθώς και από φυσικά πρόσωπα.

Κατηγορία Δελτία Τύπου
Λέξεις κλειδιά
Τρίτη, 13 Ιουνίου 2006

Απόφαση 309/2006

Λήψη απόφασης επί των παρακάτω υποθέσεων:

1) Η με αρ. πρωτ. 5161/5.10.2005 εισήγηση που αφορούσε έλεγχο της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού για τη διαπίστωση τυχόν καθυστέρησης συμμόρφωσης της εταιρίας COCA COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ Α.Ε. προς την με αριθ. 207/ΙΙΙ/2002 Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, κατόπιν της με ημ. αρ. πρωτ. 2196/29.4.2004 αίτησης της εταιρείας PEPSICO ΗΒΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.

2) Η με αρ. πρωτ. 916/5.10.2005 εισήγηση που αφορούσε έλεγχο της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού για τη διαπίστωση τυχόν καθυστέρησης συμμόρφωσης της εταιρείας COCA-COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ Α.Ε. προς την με αριθ. 207/ΙΙΙ/2002 Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, κατόπιν της με ημ. αρ. πρωτ. 4114/6.8.2004 καταγγελίας του πρατηριούχου […].

3) Η με αρ. πρωτ. 6335/7.10.2005 εισήγηση που αφορούσε έλεγχο της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού για τη διαπίστωση τυχόν καθυστέρησης συμμόρφωσης της εταιρείας COCA-COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ Α.Ε. προς την με αριθ. 207/ΙΙΙ/2002 Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, κατόπιν της με ημ. αρ. πρωτ. 2615/16.7.2003 καταγγελίας του […] κατά της ανωτέρω εταιρίας.

και 4) Η με αρ. πρωτ. 6336/7.10.2005 εισήγηση που αφορούσε έλεγχο της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού για τη διαπίστωση τυχόν καθυστέρησης συμμόρφωσης της εταιρίας COCA-COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ Α.Ε. προς την με αριθ. 207/ΙΙΙ/2002 Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, κατόπιν των με ημ. αρ. πρωτ. 2431/1.7.2003, 2721/24.7.2003 και 2804/4.8.2003 καταγγελιών των […], ιδιοκτήτη Σούπερ Μάρκετ και […] συζ. […] πρατηριούχου, κατά της ανωτέρω εταιρείας.

Κατηγορία 2006
 

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20