Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 13 Ιουλίου 2017

Δελτίο Τύπου - Έγκριση συγκέντρωσης

Θέμα: Έγκριση της συγκέντρωσης που αφορά στην απόκτηση κοινού ελέγχου επί της εταιρίας ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. από τις εταιρίες ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. και ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. - ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, κατόπιν συγχώνευσης δια απορρόφησης της εταιρίας ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. από την εταιρία ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια, με την υπ’ αριθμ. 649/2017 ομόφωνη απόφασή της, ενέκρινε, κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 3959/2011, την από 22.5.2017 γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση κοινού ελέγχου επί της εταιρίας ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ από τις εταιρίες ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. και ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. – ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, κατόπιν συγχώνευσης δια απορρόφησης της εταιρίας ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. από την εταιρία ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Με την απόφασή της, η Επιτροπή έκρινε ότι η ως άνω συγκέντρωση που αναφέρεται, πρωτίστως, στον κλάδο παραγωγής και διανομής και χονδρικής πώλησης φρέσκων λαχανικών, και συγκεκριμένα τομάτας και αγγουριού θερμοκηπίου, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.