Θέμα: Εισήγηση επί της καταγγελίας της εταιρείας ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά εισαγωγέων/ διανομέων ρολογιών χειρός για παραβάσεις των διατάξεων των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 ή/ και 101 ΣΛΕΕ, και της σχετικής αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού στην αγορά εμπορίας-διανομής ρολογιών χειρός για πιθανολογούμενες παραβατικές πρακτικές επιχειρήσεων στην εν λόγω αγορά

Κατηγορία Δελτία Τύπου

Θέμα: Αυτεπάγγελτη έρευνα της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού και Εξέταση της καταγγελίας της εταιρείας INTERMED ΑΒΕΕ, για διαπίστωση τυχόν παραβάσεων των άρθρων 1 και 2 του ν. 3959/2011 και 101 και 102 ΣΛΕΕ, από την εταιρεία FREZYDERM ΑΒΕΕ, στην σχετική αγορά παραγωγής και εμπορίας εν γένει καλλυντικών προϊόντων, ειδών προσωπικής και βρεφικής περιποίησης, «παραφαρμακευτικών» και άλλων συναφών προϊόντων.

Κατηγορία Δελτία Τύπου

Θέμα: Εισήγηση επί της καταγγελίας της εταιρίας ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΗΣ κατά της εταιρίας ΔΗΜΚΑ, για παράβαση των άρθρων 1 και 2 του ν. 3959/2011 και 101 και 102 ΣΛΕΕ, καθώς και της σχετικής αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού στην αγορά μικροσυσκευών υγραερίου για γενική χρήση

Κατηγορία Δελτία Τύπου

Θέμα: Απόρριψη από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της καταγγελίας της εταιρείας «Β. ΖΗΣΙΜΑΤΟΥ – Θ. ΜΑΡΙΝΗΣ Ο.Ε.» κατά 13 εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην χονδρική διάθεση καπνικών προϊόντων για παράβαση των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 και 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κατηγορία Δελτία Τύπου

Θέμα: Απόφαση επί των καταγγελιών της εταιρίας «ΣΕΡΚΟ ΕΠΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (Εισαγωγές – Αντιπροσωπείες - Service)» για την εξέταση τυχόν παραβάσεων των άρθρων 1 και 2 του ν. 703/1977-ν. 3959/2011, καθώς και των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), από τις καταγγελλόμενες εταιρίες «Gambro Lundia AB»,  «Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ» και «ΜΠΑΞΤΕΡ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ», στην αγορά τεχνητού νεφρού, ήτοι την πρωτογενή αγορά των μηχανημάτων τεχνητού νεφρού (HD) με τις συνδεόμενες δευτερογενείς αγορές των ανταλλακτικών και της επισκευής και συντήρησης των μηχανημάτων αυτών.

Κατηγορία Δελτία Τύπου

Θέμα: Εξέταση της καταγγελίας της εταιρίας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ κατά των εταιριών IMERYS ΒΩΞΙΤΕΣ Α.Ε και IMERYS GREECE S.A για πιθανή παράβαση των άρθρων 2 του ν. 3959/2011 και 102 ΣΛΕΕ στην αγορά παραγωγής και προμήθειας βωξίτη και έλεγχος συμμόρφωσης της εταιρίας IMERYS ΒΩΞΙΤΕΣ Α.Ε με την υπ’ αριθμ. 690/2019 Απόφαση Ασφαλιστικών Μέτρων της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Κατηγορία Δελτία Τύπου

Θέμα: Απόφαση επί της καταγγελίας του Α.Κ. κατά της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Α.Ε.» («ΜΑΒΙΖ»), για παράβαση του άρθρου 2 του ν. 3959/2011 περί «Προστασίας του Ελεύθερου Ανταγωνισμού», και του άρθρου 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) στην αγορά τροφής για τη σίτιση γουνοφόρων ζώων στην ελληνική επικράτεια

Κατηγορία Δελτία Τύπου

Θέμα: Εισήγηση επί καταγγελίας κατά των εταιριών «MEGA SPRINT GUARD A.E.», «MONDIALPOL HELLAS SECURITY SERVICES A.E.» και «ISS SECURITY S.A.»(νυν «ESA SECURITY SOLUTIONS S.A.»), για παράβαση των άρθρων 1 Ν. 703/1977 και 1 Ν. 3959/2011, καθώς και επί αυτεπάγγελτης έρευνας στην αγορά της παροχής υπηρεσιών ασφαλείας για διαπίστωση τυχόν παράβασης των άρθρων 1 Ν. 703/1977, 1 Ν. 3959/2011 και 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κατηγορία Δελτία Τύπου
Τρίτη, 28 Απριλίου 2020

Απόφαση 711/2020

Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. πρωτ. 2538/02.05.2017 καταγγελίας του […] κατά της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Α.Ε.»

Κατηγορία 2020
Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2018

Απόφαση 671/2018

Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 6073/17.10.2018 εισήγησης διευθέτησης σύμφωνα με το άρθρο 25α του ν. 3959/2011 και την υπ’ αριθ. 628/2016 απόφαση της ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού στην υπόθεση της αυτεπάγγελτης έρευνας σε συνέχεια καταγγελίας της εταιρίας «Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων Α.Ε.» κατά μεταφορικών επιχειρήσεων του νομού Καβάλας για διαπίστωση παραβάσεων των διατάξεων των άρθρων 1 του ν. 703/1977 (νυν ν. 3959/2011) και 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) στην αγορά των εθνικών οδικών εμπορευματικών μεταφορών.

Κατηγορία 2018
Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2015

Απόφαση 603/2015

Λήψη απόφασης επί των καταγγελιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χαλκιδικής και του κου Τηλέμαχου Κυριακού, διαχειριστή συγκροτήματος παραθεριστικών κατοικιών περιοχής Φούρκας κατά της Ιδιότυπης Μεταφορικής Εταιρείας «ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ Ι.Μ.Ε. - Ε.Π.Ε.» βυτιοφόρων εκκένωσης και μεταφοράς βοθρολυμάτων και ακάθαρτων υδάτων της χερσονήσου Κασσάνδρας του νομού Χαλκιδικής (πρώην «Κοινοπραξία Ιδιοκτητών Δημόσιας Χρήσης Βυτιοφόρων Αυτοκινήτων Εκκενώσεως Βόθρων και Μεταφοράς Λυμάτων Κασσάνδρας Νομού Χαλκιδικής»), για παράβαση των άρθρων 1 και 2 του ν. 703/1977, όπως ίσχυε.

Κατηγορία 2015
Πέμπτη, 07 Ιουνίου 2012

Απόφαση 540/2012

Καταγγελία (µε αρ. πρωτ. 6697/15.11.07) της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ CINE ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΑΕΕ» κατά της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «ODEON ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΑΕ», σύµφωνα µε τα άρθρα 2 και 2α του ν. 703/1977, ως ίσχυε κατά τον επίµαχο χρόνο.

Κατηγορία 2012
Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2012

Απόφαση 538/2012

Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. πρωτ. 6129/07.10.2010 καταγγελίας του Οργανισµού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε. κατά των συµφωνιών αποκλειστικής προµήθειας που έχουν συναφθεί µεταξύ της FORTHNET Α.Ε. και των ελεύθερα µεταδιδόµενων ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθµών πανελλήνιας εµβέλειας µε τους διακριτικούς τίτλους MEGA, AΝΤ1, ALPHA, ALTER, ΣΚΑΙ και STAR, οι οποίες, κατά τον καταγγέλλοντα, παραβιάζουν τα άρθρα 1(1) και 2 ν.703/77, ως ίσχυε.

Κατηγορία 2012
Πέμπτη, 01 Σεπτεμβρίου 2011

Απόφαση 527/2011

Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. πρωτ. 8521/27.11.2009 καταγγελίας της επιχείρησης «Βιβλιοπωλεία «ΚΟΣΜΟΣ» Μαρία Φλωρά Ε.Π.Ε.» για παράνοµη συµφωνία – καθορισµό τιµών πώλησης στη Θεσσαλονίκη µε πρωτοβουλία του Συλλόγου Βιβλιοχαρτοπωλών Θεσσαλονίκης.

Κατηγορία 2011
Πέμπτη, 16 Δεκεμβρίου 2010

Απόφαση 511/2010

Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθµ. πρωτ. 1946/26.3.2008 καταγγελίας της εταιρίας «ΜΑΒΑ Εµποροβιοµηχανική ΑΕ» κατά των εταιριών «RENAULT SAS» και «PGA MOTORS» για παράβαση των άρθρων 1, 2 και 2α του ν. 703/1977, όπως ισχύει.

Κατηγορία 2010
Τετάρτη, 21 Ιουλίου 2010

Απόφαση 502/2010

Λήψη απόφασης επί της αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού (εφεξής «ΓΔΑ») σε εταιρίες διύλισης πετρελαιοειδών με σκοπό τη διερεύνηση πιθανών παραβάσεων του Ν. 703/1977, όπως ισχύει, σε συνδυασμό και με την από 10.7.2009 μεταγενέστερη καταγγελία του Συνασπισμού της Αριστεράς, των Κινημάτων και της Οικολογίας (εφεξής«ΣΥΡΙΖΑ») για πρακτικές καρτέλ στην αγορά διύλισης πετρελαίου.

Κατηγορία 2010
Τετάρτη, 21 Ιουλίου 2010

Απόφαση 501/2010

Λήψη απόφασης επί της από 29.10.2008 (αριθ. πρωτ. 7533) ανοικτής επιστολής – καταγγελίας του Γεωργίου Κούτρου προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού σχετικά με την παραχώρηση χρήσης των πεζοδρομίων και των πλατειών από τo Δήμο Αθηναίων προς επιχειρήσεις αναψυχής και εστίασης, αναφορικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 703/77, όπως ισχύει.

Κατηγορία 2010
Παρασκευή, 07 Μαϊος 2010

Απόφαση 489/2010

Λήψη απόφασης επί της αναφοράς των αερολεσχών «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», «ΜΙΚΡΑΣ» και «ΑΕΡΟΛΕΣΧΗΣ ΠΟΛΥΚΙΝΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ Β. ΕΛΛΑ∆ΟΣ» κατά της εταιρίας ΕΚΟ για πιθανή παράβαση του άρθρου 2 του Ν. 703/1977, αναφορικά µε την πώληση της αεροπορικής βενζίνης AVGAS LL100.

Κατηγορία 2010
Τρίτη, 04 Μαϊος 2010

Απόφαση 487/2010

Θέμα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης επί της καταγγελίας των εταιριών «Blue Container Line S.A.» και «Επιχειρήσεις ΔΗΑΛΜΑΡ Ε.Π.Ε.» κατά της εταιρίας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ» (ΟΛΠ ΑΕ) για παράβαση των άρθρων 2 Ν. 703/77 και 82 ΣυνθΕΚ.

Κατηγορία 2010

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2021 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.