Επιτροπή Ανταγωνισμού

Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2018 12:01

Απόφαση 675/2018

Θέμα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης επί της Αυτεπάγγελτης έρευνας της ΓενικήςΘέμα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης επί της Αυτεπάγγελτης έρευνας της ΓενικήςΔιεύθυνσης Ανταγωνισμού για διαπίστωση τυχόν παράβασης των άρθρων 1 του Ν. 3959/2011(πρώην άρθρου 1 του Ν. 703/1977), ως ισχύει, και 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία τηςΕυρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής ΣΛΕΕ) στον κλάδο Παροχής Υπηρεσιών ΗλεκτρολογικώνΕγκαταστάσεων/Έργων ως προς το ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝΑΤΤΙΚΗΣ που δεν συμμετείχε στη Διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της,επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 10η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα10:00, με την εξής σύνθεση:

Πρόεδρος: Δημήτριος Κυριτσάκης

Μέλη: Άννα Νάκου (Αντιπρόεδρος)Βικτωρία Μερτικοπούλου (Εισηγήτρια)Νικόλαος ΖευγώληςΠαναγιώτης ΦώτηςΣωτήριος Καρκαλάκος καιΙωάννης Πετρόγλου

Γραμματέας: Ευαγγελία Ρουμπή

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2019 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.