Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 02 Αυγούστου 2000

Απόφαση 159/2000

Θέμα της συνεδριάσεως ήταν η αίτηση λήψης ασφαλιστικών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.4 του ν. 703/77, όπως ισχύει, 1) της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΤΑΛΛΟΠΤΙΚΑ – Συκαράς Π. Ιωάννης & ΣΙΑ ΕΕ», 2) της εταιρείας «OPTOSTYLE – Συκαράς Π. Ιωάννης & ΣΙΑ ΕΕ», 3) της εταιρείας «Αν. Λαφογιάννη & ΣΙΑ ΟΕ», και 4) της Αλεξάνδρας συζύγου Ιωάννη Συκαρά κατά των εταιρειών «Luxottica Group SpA», «Luxottica Holland BV» και «Luxottica Hellas AE», για παράβαση των άρθρων 1, 2 και 2α του ιδίου νόμου.