Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου 2000

Απόφαση 174/2000

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η προηγούμενη γνωστοποίηση της συγκέντρωσης των επιχειρήσεων PERSTORP GmBH και DEGUSSA-HULS AG, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει.