Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2008

Απόφαση 406/2008

Λήψη απόφασης επί της από 23.4.2008 προηγούμενης γνωστοποίησης, κατ’ άρθρο 4β ν.703/77, της απόκτησης από την εταιρεία ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ αποκλειστικού (100%) ελέγχου επί της εταιρείας ERGOTRAK Α.Ε..