Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2008

Απόφαση 386/2008

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, κατ’ άρθρο 4β ν.703/77, της απόκτησης από την εταιρεία ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ κλάδων επιχειρηματικής  δραστηριότητας της εταιρίας Γ. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ A.E.

Απόφαση 386/2008
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 386/2008
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 21η Μαρτίου 2008
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Διανομή Επιβατηγών Αυτοκινήτων, Ανταλλακτικά, Υπηρεσίες Συνεργείου
Αντικείμενο Απόφασης Συγκέντρωση Επιχειρήσεων
Νομικό Πλαίσιο Άρθρο 4δ ν. 703/1977
Διατακτικό Απόφασης Εγκρίνει
Γνωστοποιούσα/-ες ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ
Ελεγχόμενη/-ες Γ. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ A.E.
Περίληψη Απόφασης  
Ένδικα Μέσα Οριστική. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ -